งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับสหวิทยาเขต--------------------------------  
   ♦ รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับสหวิทยาเขต 7-15 สิงหาคม 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข  ภายใน 15 สิงหาคม 2560
   ♦ สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 15 สิงหาคม 2560
   ♦ ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล  16 -18 สิงหาคม 2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับสหวิทยาเขต 21 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
   ♦ จัดการแข่งขันระดับสหวิทยาเขต **24-25 สิงหาคม 2560 **
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับสหวิทยาเขต หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  ตั้งแต่ 28 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
 
--------------------------------    --    ---ระดับภาคเหนือ-------         -----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค 1-20 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 20 พ.ย. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 20-25 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 26-30 พ.ย. 2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกำแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 2560
-------------------------------------           --ระดับชาติ---------      ------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.15 น.
  แจ้งหัวข้อการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
หัวข้อการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
1. เท็จ-จริง คิดก่อนแชร์
2. รวมใจภักดิ์ รักสิ่งแวดล้อม
3. คุณธรรม 12 ประการ
จะจับฉลากเลือก 1 หัวข้อในวันแข่งขัน
วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 14:42 น.
  แนวทาง การแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัว นักเรียน-ครูผู้สอน

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไขไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง

การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้

โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว
(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 

ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
การแก้ไข/เปลี่ยนตัวของโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา (อนุญาตหรือไม่อนุญาต) ภายในวันก่อนการแข่งขัน ซึ่งทางโรงเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ทางหน้าเว็บไซต์

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบห
นังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
คู่มือการแก้ไขชื่อของนักเรียน/ครูผู้สอน
คู่มือการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน

วันพฤหัสบดี ที่ 03 สิงหาคม 2560 เวลา 17:57 น.
  ข้อมูลคุณลักษณะคอมพิวเตอร์
1. คุณสมบัติคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
     + ห้อง 135 และ ห้อง 123 เป็นคอมพิวเตอร์ All in One 
           - ห้อง 135 : Core i3 RAM 4G. Windows 7 64 Bit
           - ห้อง 123 : Core i5 RAM 4G. Windows 10 64 Bit
     + ห้อง 134 : AMD RAM 2G. Windows 7 32 Bit
     + ห้อง 136 : AMD RAM 4G. Windows 7 32 Bit
     + ห้อง E-Library : All in One Pantium4 RAM 2G. Windows 7 32 Bit 

2. การแข่งขันตัดต่อภาพยนต์สั้น
     + อุปกรณ์ที่ทางโรงเรียนผู้แข่งขันต้องนำมาในวันแข่งขัน
          1) หูฟัง ไมค์ ยางลบ ดินสอ สีไม้
          2) โปรแกรมสำหรับติดตั้ง สำหรับ window 64 bit
ห้อง 123
- การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6  
- การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
- การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6   
ห้อง 135
- การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
- การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
- การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
- การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
ห้อง 136
- การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
- การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
- การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
ห้อง 134
- การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 
ห้อง E-Library
- การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
ห้อง 131
- การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
- การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
 
วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 21:40 น.
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

 
หน้าที่ของ Admin ศูนย์กลุ่มสาระฯ
  1. จัดตารางการแข่งขัน เพิ่มกรรมการตัดสินการแข่งขัน และ กรรมการจัดการแข่งขัน
  2. พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน และกรรมการจัดการแข่งขัน
  3. อนุมัติการแก้ไขชื่อ และการเปลี่ยนตัว ครูและนักเรียน
  4. พิมพ์เอกสารจัดการแข่งขัน (DOC.1 - DOC5) บรรจุซอง
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครู Admin ศูนย์กลุ่มสาระฯ เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ สังคมศึกษา (พิริยาลัย) นายนำพล  ชัยพิชิต 08x-xxxxxxx
ศูนย์ วิทยาศาสตร์ (พิริยาลัย) ว่าที่ร.ต.ชิตชัย  โพธิ์ประภา 083-6564549
ศูนย์ ต่างประเทศ (พิริยาลัย) นางสาวอังคณา  ฮั่นตระกูล 054-511104
ศูนย์ การงานฯ (ถิ่นโอภาส) นางสาวเฉลิมขวัญ ฝาเรือนดี 089-2669171
ศูนย์ ศิลปะ (ร้องกวาง) ...  
ศูนย์ คณิตศาสตร์ (ร้องกวาง) นางสาวอุรารัตน์ ปาละปิน 062-9244408
ศูนย์ ภาษาไทย (ร้องกวาง) นางรำพึง สิทธิวงศ์ 093-1316231
ศูนย์ สุขศึกษา พละศึกษา (สอง) นางสาวชนันธร ประสุทธิ์  086-6244493
ศูนย์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ห้วยม้า) นางภัคมาลย์  ลัมพะบุตร  
ศูนย์ เรียนร่วม (ม่วงไข่) นายภาสกร บุญทอง 098-4792445
 
 

รายชื่อ Admin โรงเรียน
โรงเรียนสังกัด : สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1]
  
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา (สพม.) นางสาวณัฏฐ์พิมล สันป่าแก้ว 054-645656
2 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม (สพม.) นางสาววนิดา มาปง 087-2044250
3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ (สพม.) นายยุรนันท์  สถานป่า 083-8654437
4 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ (สพม.) นางพวงเพชร รูปพรม 054-511104
5 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม (สพม.) นางสาวพิชญา วีระคำ 086-1989895
6 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ (สพม.) นางชนาภัทร วะรินทร์ 097-9210250
7 โรงเรียนสองพิทยาคม (สพม.) นางสาวชนันธร ประสุทธิ์ 086-6244493
8 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม (สพม.) นางภัคมาลย์ ลัมพะบุตร 0-5464-9707
9 โรงเรียนเมืองแพร่ (สพม.) นางพิวานันต์ ฝั้นเต็ม 089-999-9197
10 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา (สพม.) นางสาวสิรยา พวงขจร 0-5458-6194
11 โรงเรียนเจริญราษฎร์ (สช) นายจักรกฤษณ์ กังหัน 054-511051
12 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์แพร่ (สช) นางสาวรัตนา ป่าธะนูคำ 088-4115838
13 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา (สช) นางสาวจันทิมา ปรากฎวงษ์ 083-8608203
14 โรงเรียนบ้านไผ่ย้อย (อบท)    
15 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน (อบท) นางสาวทิษรฌยา ให้พร 081-0302879
16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์ (อบท) นางสุกานดา ลาวัณย์ศิลป 089-6310333
17 โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา (สพช) กรกต อินทสุต 054-511722
18 โรงเรียนร้องเข็มวิทยา (สพช) นายปิยพงษ์ แอบแฝง 087-6125473
19 โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา (สพช) นายวีรยุทธ 087-1745845
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 (สศศ) นายบัญชา บุญมี 087-9434633

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 20
จำนวนทีม 861
จำนวนนักเรียน 1,908
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,247
จำนวนกรรมการ 884
ครู+นักเรียน 3,155
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,039
ประกาศผลแล้ว 185/192 (96.35%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 27
เมื่อวาน 45
สัปดาห์นี้ 258
สัปดาห์ที่แล้ว 519
เดือนนี้ 755
เดือนที่แล้ว 1,114
ปีนี้ 6,679
ทั้งหมด 82,036