งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

>>>>แจ้ง admin ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้
         โรงเรียนสังกัด : สพม. 37 แพร่ เขต 2
 
        admin ศูนย์สาระฯ  สามารถเข้าพิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสินได้ โดยให้ท่านเข้าระบบของศูนย์สาระฯ  ไปที่ เมนู
         >> พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
         >> เกียรติบัตรกรรมการ [PDF]


 
>>>>ลำดับการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67     ปีการศึกษา 2560  ณ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา
ลำดับที่  1  โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
ลำดับที่  2  โรงเรียนสรอยเสรี
ลำดับที่  3  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
ลำดับที่  4  โรงเรียนวังชิ้นวิทยา
ลำดับที่  5  โรงเรียนเทพนารี
ลำดับที่  6  โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
ลำดับที่  7  โรงเรียนลองวิทยา
โดยให้ยึดลำดับดังกล่าวในการแข่งขันทุกรายการ


 

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับสหวิทยาเขต--------------------------------  
   ♦ รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 7-15 สิงหาคม 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข ระดับเขตพื้นที่ ภายใน 15 สิงหาคม 2560
   ♦ สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 15 สิงหาคม 2560
   ♦ ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล  16 -18 สิงหาคม 2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ 21 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
   ♦ จัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ 24-25 สิงหาคม 2560 
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน  ระดับเขตพื้นที่ หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  หลังเสร็จส้ินการแข่งขัน
หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน
 
--------------------------------    --    ---ระดับภาคเหนือ-------         -----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค 1-20 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 20 พ.ย. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 20-25 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 26-30 พ.ย. 2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกำแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 2560
-------------------------------------           --ระดับชาติ---------      ------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561

 
รายชื่อ Admin ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนสังกัด : สพม. เขต 37 แพร่ เขต 2 [สหวิทยาเขตพลนคร]
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครู Admin ศูนย์กลุ่มสาระฯ เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ภาษาไทย (ลองวิทยา) นายสิทธิพงศ์  กาศโอสถ 091-0727613
ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลองวิทยา) นายจักรี  ปัญญา 089-9946308
ศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วม (ลองวิทยา) นายจักรี  ปัญญา 089-9946308
ศูนย์คณิตศาสตร์ (บ้านกาศประชานุเคราะห์) นางพิชญ์นภา  สิงห์กุล 081-8831955
ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา (สรอยเสรีวิทยา) นางสาวนิจวรรณ  งามเขียว 080-8503161
ศูนย์วิทยาศาสตร์ (สูงเม่นชนูปถัมภ์) นางกุลยาภรณ์   กาญจนะ 085-7228902
ศูนย์ศิลปะ (สูงเม่นชนูปถัมภ์) นางสาววรนิษฐา  สบายสุข 082-4818994
ศูนย์การงานอาชีพฯ (วังชิ้นวิทยา) นางสาววรางค์ภัทร ต้นศิริ 064-2261694
ศูนย์สังคมศึกษาฯ (วิไลเกียรติอุปถัมภ์) นางสาวสุทธิกานต์ ศรีใจวงศ์ 085-7228804
ศูนย์ ภาษาต่างประเทศ (วิไลเกียรติอุปถัมภ์) นางมณทิรา  อารีย์กุล 089-8570586

 
รายชื่อ Admin โรงเรียน
โรงเรียนสังกัด : สพม. เขต 37 แพร่ เขต 2 [สหวิทยาเขตพลนคร]
  
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราห์ (สพม.) นายประยุทธ  ศรีจันทร์กาศ 081-0270478
2 โรงเรียนลองวิทยา (สพม.) นายพยุงศักดิ์  แก้วดำ 084-7412549
3 โรงเรียนวังช้ินวิทยา (สพม.) นางสาววรางค์ภัทร  ต้นศิริ 064-2261694
4 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ (สพม.) นางสาวภัทริน  ผาคำ 054-613377
5 โรงเรียนสรอยเสรี  (สพม.) นางสาวนิจวรรณ  งามเขียว 088-8031672
6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ (สพม.) นายตุลภาค  วุฒิเจริญ 082-2406033
7 โรงเรียนเทพนารี (สช.) นายธีรศักดิ์  พรมอ้าย 054-541740

 
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 8
จำนวนทีม 497
จำนวนนักเรียน 1,058
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 743
จำนวนกรรมการ 621
ครู+นักเรียน 1,801
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,422
ประกาศผลแล้ว 159/159 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 2
เมื่อวาน 2
สัปดาห์นี้ 30
สัปดาห์ที่แล้ว 21
เดือนนี้ 86
เดือนที่แล้ว 240
ปีนี้ 2,702
ทั้งหมด 46,500