งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางการแข่งขันระดับภาคเหนือ

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาษาไทย คลิ๊กที่นี่
2 คณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่
3 วิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่
4 นักบินน้อย สพฐ. คลิ๊กที่นี่
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิ๊กที่นี่
6 สุขศึกษา และพลศึกษา คลิ๊กที่นี่
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิ๊กที่นี่
8 ศิลปะ-ดนตรี คลิ๊กที่นี่
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ คลิ๊กที่นี่
10 ภาษาต่างประเทศ คลิ๊กที่นี่ 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
12 คอมพิวเตอร์ คลิ๊กที่นี่
13 หุ่นยนต์ คลิ๊กที่นี่
14 การงานอาชีพ คลิ๊กที่นี่
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) คลิ๊กที่นี่

 

แจ้งข่าวการพิมพ์เเกียรติบัตร

โรงเรียนสามารถขอแก้ไขชื่อ นามสกุล หรือคำนำหน้า 
กรณีมีการผิดพลาด หรือมีการเปลี่่ยนตัวแล้ว 
แต่ยังไม่ได้การแก้ไ- ซึ่งต้องตรงกับที่ลงทะเบียน 
กรุณาแจ้งขอแก้ไขข้อมูลที่ ฝ่ายจัดการแข่งขัน โรงเรียนจุนวิทยาคม
หรือทาง E - mail ของ ผู้ดูแลระบบ โตยตรง: kruchin@cwkpy.ac.th

 

แผนผังสถานที่จอดรถ 
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 25 -31 ส.ค. 2560
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  31  ส.ค. 2560(เวลา 24.00 น.)
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 1-4 ก.ย. 2560
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  5 ก.ย. 2560
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 12-14 ก.ย. 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 18 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค 1-20 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 20 พ.ย. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 20-25 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 26-30 พ.ย. 2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกำแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 2560
---------------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561


 
ประกาศ สพฐ. เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
ประกาศ ฝ่ายจัดการแข่งขัน เรื่อง ผู้ประสานงานเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขัน 
ประกาศ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 
หนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 
ประกาศเกณฑ์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้งหมด 
ประกาศเกณฑ์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทั้งหมด 
ประกาศเกณฑ์เพิ่มเติม เรียนรวม - ภาษาไทย ทั้งหมด 
ประกาศเกณฑ์เพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งหมด 
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 เพิ่มเติม 
ประกาศเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ เพิ่มเติม 
 
ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาษาไทย คลิ๊กที่นี่ แก้ไข ครั้งที่ 2 (31 ส.ค. 2560)
2 คณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่  
3 วิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่  
4 นักบินน้อย สพฐ. คลิ๊กที่นี่ แก้ไข 9 ส.ค. 2560
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิ๊กที่นี่  
6 สุขศึกษา และพลศึกษา คลิ๊กที่นี่ แก้ไข 17 ส.ค. 2560
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิ๊กที่นี่  
8 ศิลปะ-ดนตรี คลิ๊กที่นี่ คำชีแจ้งการแก้ไข แก้ไข 24 ส.ค. 2560
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ คลิ๊กที่นี่  
10 ภาษาต่างประเทศ คลิ๊กที่นี่  แก้ไข 24 ส.ค. 2560
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิ๊กที่นี่  
12 คอมพิวเตอร์ คลิ๊กที่นี่  
13 หุ่นยนต์ คลิ๊กที่นี่ แก้ไข 27 ก.ค. 2560
14 การงานอาชีพ คลิ๊กที่นี่  
15 ปฐมวัย คลิ๊กที่นี่  
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) คลิ๊กที่นี่   
17 การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ) คลิ๊กที่นี่  

ระดับพื้นฐาน
    1. มัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลด
    2. มัธยมศึกษาตอนปลาย ดาวน์โหลด 
ระดับสูง ดาวน์โหลด

คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)


กรณีแก้ไข
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่างนี้
Download คู่มือการแก้ไข ชื่อ-สกุลของนักเรียนและครู


กรณีเปลี่ยนตัว
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศ  โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปแบบของไฟล์ pdf เท่านั้น และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง
Download เอกสารที่เกี่ยวข้องกรณีเปลี่ยนตัว
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
คู่มือการเปลี่ยนตัวของนักเรียนและครู

**หมายเหตุ : ทั้งกรณีการแก้ไขและกรณีเปลี่ยนตัว ของโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 กันยายน 2560
 
          การรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนต้องใช้บัตรประจำตัวที่มีรูปเท่านั้น
โรงเรียนต้องดำเนินการเพิ่มรูปก่อนทำการพิมพ์บัตรประจำตัวให้ครบถ้วน
ทั้งผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โดยดำเนินการตามคู่มือต่อไปนี้
คู่มือการเพิ่มรูปภาพในบัตรประจำตัว

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 32
จำนวนทีม 1,851
จำนวนนักเรียน 4,262
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,732
จำนวนกรรมการ 1,341
ครู+นักเรียน 6,994
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,335
ประกาศผลแล้ว 196/196 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 16
เมื่อวาน 40
สัปดาห์นี้ 208
สัปดาห์ที่แล้ว 281
เดือนนี้ 730
เดือนที่แล้ว 1,256
ปีนี้ 1,986
ทั้งหมด 218,654