งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา-เชียงราย)
ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 13 ก.ย. 2560 09.00
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 14 ก.ย. 2560 09.00
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 13 ก.ย. 2560 09.00
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 14 ก.ย. 2560 09.00
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 13 ก.ย. 2560 09.00
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 14 ก.ย. 2560 09.00
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216,218 13 ก.ย. 2560 09.00
-
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216,218 14 ก.ย. 2560 09.00
-
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213,214 13 ก.ย. 2560 09.00
-
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213,214 14 ก.ย. 2560 09.00
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 206 13 ก.ย. 2560 09.00
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 206 14 ก.ย. 2560 09.00
-
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 13 ก.ย. 2560 09.00
-
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 211 14 ก.ย. 2560 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นายชินโชติ บุญสิงมา โทร. 097-9186464 อีเมลล์ : kruchin@cwkpy.ac.th
โรงเรียนจุนวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โทร. 054-459238, 054-459261
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]