งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา-เชียงราย)
ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม โรงรถยนต์หลังห้องอุตสาหกรรม 13 ก.ย. 2560 09.00-14.00
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม โรงรถยนต์หลังห้องอุตสาหกรรม 14 ก.ย. 2560 08.30-12.30
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคารอุตสาหกรรม ห้อง อุตสาหกรรม 1 13 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคารอุตสาหกรรม ห้อง อุตสาหกรรม 1 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม ห้องอุตสาหกรรม 2 13 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม ห้องอุตสาหกรรม 2 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคารอุตสาหกรรม ห้อง อุตสาหกรรม 2 13 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม เต๊นท์หน้าอาคารอุตสาหกรรม 14 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม ลานสวนปาล์ม 13 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม ใต้ถุนอาคาร 1 13 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคารคหกรรม ห้อง คหกรรม 2 13 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคารคหกรรม ห้อง คหกรรม 2 14 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม โรงรถจักรยานยนต์นักเรียน 13 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม โรงรถจักรยานยนต์นักเรียน 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม โรงรถจักรยานยนต์นักเรียน 13 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม โรงรถจักรยานยนต์นักเรียน 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม ห้องอุตสาหกรรม 1 13 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม ห้องอุตสาหกรรม 1 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นายชินโชติ บุญสิงมา โทร. 097-9186464 อีเมลล์ : kruchin@cwkpy.ac.th
โรงเรียนจุนวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โทร. 054-459238, 054-459261
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]