งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา-เชียงราย)
ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 13 ก.ย. 2560 09.00
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 13 ก.ย. 2560 09.00
-
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 13 ก.ย. 2560 09.00
-
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 13 ก.ย. 2560 09.00
-
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 13 ก.ย. 2560 09.00
-
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 13 ก.ย. 2560 09.00
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุด ชั้น3 ชคว. 13 ก.ย. 2560 09.00
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ห้อง 131 ชคว. 13 ก.ย. 2560 09.00
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง เกียรติยศ 13 ก.ย. 2560 09.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง เกียรติยศ 13 ก.ย. 2560 13.00
-
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 13 ก.ย. 2560 09.00
-
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 13 ก.ย. 2560 09.00
-
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 127 13 ก.ย. 2560 09.00
-
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 13 ก.ย. 2560 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นายชินโชติ บุญสิงมา โทร. 097-9186464 อีเมลล์ : kruchin@cwkpy.ac.th
โรงเรียนจุนวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โทร. 054-459238, 054-459261
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]