งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา-เชียงราย)
ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 311 , 313 13 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 311 , 313 14 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 314 13 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 314 14 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 315 13 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 315 14 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 316 , 317 13 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 316 , 317 14 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม เต๊นท์หน้าอาคาร 3 13 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม เต๊นท์หน้าอาคาร 3 14 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงยิมพละศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 13 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงยิมพละศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 13 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 สนามเครื่องบินเล็ก สนามกีฬากลาง อบจ.พะเยา 13 ก.ย. 2560 โรงยิมพละศึกษา ร.ร.พะเยาพิทยาคม , 14 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2560
14 ก.ย. 2560
09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นายชินโชติ บุญสิงมา โทร. 097-9186464 อีเมลล์ : kruchin@cwkpy.ac.th
โรงเรียนจุนวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โทร. 054-459238, 054-459261
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]