งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา-เชียงราย)
ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 321 13 ก.ย. 2560 09.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 321 14 ก.ย. 2560 09.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม เต๊นท์หน้าอาคาร 3 13 ก.ย. 2560 09.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม เต๊นท์หน้าอาคาร 3 13 ก.ย. 2560 09.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ห้องดูหนัง ฟังเพลง 13 ก.ย. 2560 09.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ห้องดูหนัง ฟังเพลง 13 ก.ย. 2560 09.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 ที่ว่าการอำเภอจุน หอประชุม 50 ปี 12 ก.ย. 2560 13.30
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 ที่ว่าการอำเภอจุน หอประชุม 50 ปี 12 ก.ย. 2560 13.30
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 326 13 ก.ย. 2560 09.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 326 14 ก.ย. 2560 09.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 324 13 ก.ย. 2560 09.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 324 14 ก.ย. 2560 09.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 328 13 ก.ย. 2560 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นายชินโชติ บุญสิงมา โทร. 097-9186464 อีเมลล์ : kruchin@cwkpy.ac.th
โรงเรียนจุนวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โทร. 054-459238, 054-459261
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]