แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 142 127 92.7% 8 5.84% 2 1.46% 0 0% 137
2 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 128 118 92.91% 5 3.94% 2 1.57% 2 1.57% 127
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 113 74 65.49% 27 23.89% 12 10.62% 0 0% 113
4 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 109 66 61.68% 22 20.56% 17 15.89% 2 1.87% 107
5 โรงเรียนจุนวิทยาคม 87 65 75.58% 16 18.6% 3 3.49% 2 2.33% 86
6 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 94 62 68.89% 14 15.56% 12 13.33% 2 2.22% 90
7 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 95 55 61.11% 23 25.56% 9 10% 3 3.33% 90
8 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 88 52 61.9% 20 23.81% 11 13.1% 1 1.19% 84
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 98 51 56.04% 29 31.87% 11 12.09% 0 0% 91
10 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 83 51 63.75% 17 21.25% 8 10% 4 5% 80
11 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 85 50 61.73% 22 27.16% 7 8.64% 2 2.47% 81
12 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 79 49 64.47% 17 22.37% 10 13.16% 0 0% 76
13 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 86 42 52.5% 25 31.25% 11 13.75% 2 2.5% 80
14 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 71 42 60.87% 14 20.29% 9 13.04% 4 5.8% 69
15 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 73 40 54.79% 14 19.18% 18 24.66% 1 1.37% 73
16 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 74 39 56.52% 19 27.54% 9 13.04% 2 2.9% 69
17 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 69 38 57.58% 18 27.27% 10 15.15% 0 0% 66
18 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 50 30 62.5% 11 22.92% 6 12.5% 1 2.08% 48
19 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 65 25 38.46% 21 32.31% 18 27.69% 1 1.54% 65
20 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 49 24 51.06% 13 27.66% 8 17.02% 2 4.26% 47
21 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 37 15 42.86% 10 28.57% 8 22.86% 2 5.71% 35
22 โรงเรียนประชาบำรุง 26 6 23.08% 11 42.31% 7 26.92% 2 7.69% 26
23 โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา 26 5 20% 12 48% 5 20% 3 12% 25
24 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 16 4 28.57% 3 21.43% 4 28.57% 3 21.43% 14
25 โรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา 8 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นายชินโชติ บุญสิงมา โทร. 097-9186464 อีเมลล์ : kruchin@cwkpy.ac.th
โรงเรียนจุนวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โทร. 054-459238, 054-459261
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]