สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 029 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 69 131 102
2 030 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 73 152 100
3 031 โรงเรียนจุนวิทยาคม 87 217 112
4 035 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 95 206 148
5 036 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 109 228 148
6 037 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 83 176 113
7 038 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 79 186 118
8 039 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 94 220 144
9 040 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 88 146 122
10 041 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 65 126 96
11 042 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 49 94 67
12 043 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 142 498 249
13 044 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 85 197 115
14 045 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 74 203 106
15 032 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 113 274 187
16 033 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 128 390 211
17 034 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 71 133 94
18 046 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 86 177 132
19 050 โรงเรียนประชาบำรุง 26 43 35
20 049 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 37 57 47
21 057 โรงเรียนนาปรังวิทยา 0 0 0
22 051 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 16 30 22
23 053 โรงเรียนราชคฤห์วิทยา 0 0 0
24 058 โรงเรียนวัดปัวดอย 0 0 0
25 059 โรงเรียนวัดป่าแขมวิทยา 0 0 0
26 060 โรงเรียนวัดม่วงชุมวิทยา 0 0 0
27 055 โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา 26 44 33
28 056 โรงเรียนวัดโพธารามวิทยา 0 0 0
29 052 โรงเรียนสุวรรณคณานุสรณ์ 0 0 0
30 054 โรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา 8 15 11
31 048 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 50 91 65
32 047 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 98 228 155
รวม 1851 4262 2732
6994

ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นายชินโชติ บุญสิงมา โทร. 097-9186464 อีเมลล์ : kruchin@cwkpy.ac.th
โรงเรียนจุนวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โทร. 054-459238, 054-459261
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]