สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พะเยาพิทยาคม 127 8 2 0 137
2 เชียงคำวิทยาคม 118 5 2 2 125
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 74 27 12 0 113
4 จุนวิทยาคม 64 16 3 2 83
5 ดอกคำใต้วิทยาคม 62 21 17 2 100
6 ปงรัชดาภิเษก 60 14 12 2 86
7 ดงเจนวิทยาคม 50 23 9 3 82
8 ราชประชานุเคราะห์ 24 49 29 11 0 89
9 ฝายกวางวิทยาคม 49 20 11 1 80
10 ปงพัฒนาวิทยาคม 47 16 10 0 73
11 ถ้ำปินวิทยาคม 46 17 8 4 71
12 ฟากกว๊านวิทยาคม 41 22 7 2 70
13 แม่ใจวิทยาคม 40 23 10 2 73
14 งำเมืองวิทยาคม 40 14 18 1 72
15 เชียงม่วนวิทยาคม 40 13 9 4 62
16 ภูซางวิทยาคม 39 19 9 2 67
17 ขุนควรวิทยาคม 32 18 10 0 60
18 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 30 11 6 1 47
19 พะเยาประสาธน์วิทย์ 24 13 8 2 45
20 พญาลอวิทยาคม 21 20 18 1 59
21 ปิยมิตรวิทยา 15 10 8 2 33
22 ประชาบำรุง 6 11 7 2 24
23 วัดหย่วนวิทยา 5 12 5 3 22
24 พินิตประสาธน์ 4 3 4 3 11
25 ห้วยข้าวก่ำวิทยา 2 3 2 0 7
รวม 1,085 388 218 41 1,732