สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พะเยาพิทยาคม 77 33 14 124 127 8 2 0 137
2 เชียงคำวิทยาคม 77 25 8 110 118 5 2 2 125
3 ปงรัชดาภิเษก 23 13 11 47 60 14 12 2 86
4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 22 25 11 58 74 27 12 0 113
5 จุนวิทยาคม 15 21 12 48 64 16 3 2 83
6 ดอกคำใต้วิทยาคม 13 21 17 51 62 21 17 2 100
7 ปงพัฒนาวิทยาคม 12 19 6 37 47 16 10 0 73
8 งำเมืองวิทยาคม 12 8 12 32 40 14 18 1 72
9 ราชประชานุเคราะห์ 24 10 20 15 45 49 29 11 0 89
10 ดงเจนวิทยาคม 10 12 13 35 50 23 9 3 82
11 ภูซางวิทยาคม 9 14 9 32 39 19 9 2 67
12 ฟากกว๊านวิทยาคม 8 13 14 35 41 22 7 2 70
13 แม่ใจวิทยาคม 8 11 21 40 40 23 10 2 73
14 ถ้ำปินวิทยาคม 8 9 10 27 46 17 8 4 71
15 ฝายกวางวิทยาคม 7 17 9 33 49 20 11 1 80
16 พะเยาประสาธน์วิทย์ 7 3 7 17 24 13 8 2 45
17 พญาลอวิทยาคม 6 3 8 17 21 20 18 1 59
18 เชียงม่วนวิทยาคม 5 14 17 36 40 13 9 4 62
19 ขุนควรวิทยาคม 5 9 9 23 32 18 10 0 60
20 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 4 14 8 26 30 11 6 1 47
21 ปิยมิตรวิทยา 3 1 2 6 15 10 8 2 33
22 ประชาบำรุง 0 1 2 3 6 11 7 2 24
23 ห้วยข้าวก่ำวิทยา 0 1 1 2 2 3 2 0 7
24 พินิตประสาธน์ 0 1 0 1 4 3 4 3 11
25 วัดหย่วนวิทยา 0 0 5 5 5 12 5 3 22
รวม 341 308 241 890 1,085 388 218 41 1,691