แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 145 133 95% 6 4.29% 1 0.71% 0 0% 140
2 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 116 103 91.15% 7 6.19% 2 1.77% 1 0.88% 113
3 โรงเรียนเมืองเชลียง 89 75 90.36% 5 6.02% 2 2.41% 1 1.2% 83
4 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 85 71 88.75% 7 8.75% 2 2.5% 0 0% 80
5 โรงเรียนศรีนคร 70 60 86.96% 5 7.25% 3 4.35% 1 1.45% 69
6 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 49 35 79.55% 8 18.18% 1 2.27% 0 0% 44
7 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 34 29 85.29% 4 11.76% 1 2.94% 0 0% 34
8 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 37 28 84.85% 3 9.09% 2 6.06% 0 0% 33
9 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 35 24 70.59% 6 17.65% 4 11.76% 0 0% 34
10 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 38 22 64.71% 7 20.59% 5 14.71% 0 0% 34
11 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 29 22 88% 2 8% 1 4% 0 0% 25
12 โรงเรียนท่าชัยวิทยา 32 21 75% 5 17.86% 1 3.57% 1 3.57% 28
13 โรงเรียนวังทองวิทยา 23 15 75% 4 20% 1 5% 0 0% 20
14 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม 21 12 57.14% 6 28.57% 3 14.29% 0 0% 21
15 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
16 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]