งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สพม.38) จ.ตาก กลุ่มที่ 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 1]  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560   ทั้งหมด 15 รายการ ดังลิงก์นี้   http://north67.sillapa.net/sm-center/modules/report/report_winner_nation_office.php?area_type_id=2&province_id=17&zone_num=1&area_sm=38 
 ข้อมูลระดับภาคเหนืออื่นๆ ที่ลิงก์นี้  http://north67.sillapa.net/sm-center

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ผลการแข่งขันฯ สามารถดูรายงานผลได้ 3 แบบคือ
1. ผลการแข่งขันรายกิจกรรมที่ลิงก์นี้   
http://north67.sillapa.net/sm-tak1/?name=category&file=view_all     
2.  สรุปเหรียญรางวัลแต่ละ รร. หรือผลการแข่งขันแต่ละ รร. ที่ลิงก์นี้   
http://north67.sillapa.net/sm-tak1/?name=report
3.  รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือต่อไป

ที่ลิงก์นี้ http://north67.sillapa.net/sm-tak1/modules/report/report_winner.php
4.  รายงานสรุปจำนวนตัวแทนระดับเขตฯ แต่ละ รร. ที่เข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ

รวมจำนวน 176 รายการ  นักเรียนทั้งหมด 554 คน และจำนวนครู 305 คน

ที่ลิงก์นี้  http://tps.comsci.info/art67-2560/admin/reports/delegate/amount


---- ปฏิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 67   ปีการศึกษา 2560 
ระดับเขตพื้นที่ สพม.38  จ. ตาก  กลุ่มที่ 1   ---
---
  ♦  ตัวแทน รร. อบรม Admin ณ รร. ตากพิทยาคม
      (ห้อง TPS Smart Class room อาคาร2 ชั้น 3)

   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับโรงเรียน
   ♦ ตรวจสอบ เพิ่ม แก้ไข เปลี่ยนตัว(ไม่จำกัด)ระดับ รร.
28 ส.ค. 2560 (9.00 น.)

29 ส.ค. - 8 ก.ย. 2560
11-14 ก.ย. 2560
   ♦ ปิดทุกระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับ รร. 15 ก.ย. 2560
   ♦ เปลี่ยนตัว แก้ไข ระดับ รร. ตามเกณฑ์ สพฐ.
   ♦ ปิดระบบเปลี่ยนตัวฯ ระดับ รร. ตามเกณฑ์ สพฐ.
   ♦ ตรวจสอบการเปลี่ยนตัวฯระดับเขตฯเกณฑ์ สพฐ.
   ♦ ปิดทุกระบบเปลี่ยนตัวฯระดับเขตฯตามเกณฑ์ สพฐ.
18 - 22 ก.ย. 2560
23 ก.ย. 2560
24 - 25 ก.ย. 2560
26 ก.ย. 2560
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 
   ♦ ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
28 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป
3 ต.ค. 2560
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ณ รร.ตากพิทยาคม  5 - 6 ต.ค. 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 16 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป
 
-------------------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค 1-20 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 20 พ.ย. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 20-25 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 26-30 พ.ย. 2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกำแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 2560
---------------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต กทม. 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
  การแก้ไข-เปลี่ยนตัวระดับภาคเห
ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนตัว งานศิลปหัตถกรรมฯ ภาคเหนือของ สพม. จ.ตาก กลุ่ม1 (เขตฯ1) ระหว่างวันที่ 20-25 พ.ย. 2560 ที่ลิงก์นี้ http://north67.sillapa.net/sm-center/?name=report&file=area_select ครูผู้ควบคุมทีมสามารถดำเนินการขอแก้ไข-เปลี่ยนตัวตามเกณฑ์ สพฐ. เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติ ภายในวันทำการวันสุดท้ายคือ วันศุกร์ ที่ 24 พ.ย. 2560 และวันสุดท้ายของการส่งหนังสือฯที่อนุมัติแล้ว ยื่นให้ Admin แต่ละ รร. Scan ส่งไฟล์ pdf ผ่านระบบฯ ภาคเหนือ ภายในวันที่ 25 พ.ย. 2560 สำหรับการดาวน์โหลดแบบหนังสือฯหรือ Admin แต่ละ รร. แต่ละกลุ่มสาระฯ เข้าสู่ระบบฯ ภาคเหนือ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ และ Password เดิม ที่ลิงก์นี้  http://north67.sillapa.net/sm-center
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:23 น.
  ประกาศให้ทุก รร.พิมพ์เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระบบพิมพ์เกียรติบัตรเปิดระบบแล้ว  วันที่ 16 พ.ย. 2560 เวลา 23.59 น.  ให้ทุกโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรทั้งนักเรียน ครู และกรรมตัดสินในโรงเรียนของท่าน  
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 23:55 น.
  โปรดติดตามประกาศต่างๆ จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จ.กำแพงเพชร
ทุกท่านโปรดติดตามประกาศต่างๆ เกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 จ.กำแพงเพชร กลุ่ม สพม.  ที่ลิงก์นี้   http://north67.sillapa.net/sm-center/?name=index    หรือหน้าหลักของภาคเหนือ ที่ลิงก์นี้    http://north67.sillapa.net  
วันพุธ ที่ 01 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:33 น.
  แจ้งหลักฐานที่ต้องใช้ในวันแข่งขัน ระหว่างวันที่ 5-6 ต.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ แจ้งทุก รร. ในวันแข่งขัน ให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันไปรายงานตัว ณ จุดการแข่งขัน อย่างน้อย 30 นาทีก่อนแข่งขัน ให้เตรียมบัตร 2 อย่างยื่นต่อคณะกรรมการ คือ 1. บัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันที่มีรูปภาพซึ่งพิมพ์มาจากระบบ 2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน ให้พร้อม ซึ่งถ้าหากขาดหลักฐานของบัตรฯ อย่างใดอย่างหนึ่ง ทางคณะกรรมการมีสิทธิ์แจ้งไม่ให้นักเรียนผู้นั้นเข้าแข่งขันได้ --> ในกรณีหากมีการเปลี่ยนตัวนักเรียนหรือครู ซึ่งต้องพิมพ์บัตรใหม่ ให้รีบนำหลักฐานหนังสือบันทึกข้อความฯภายใน เสนอ ผอ. ของ รร. ท่านและหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนบและบันทึกข้อมูลลงในใบ DOC.5 ที่กองกลาง ณ ห้องวิชาการ อาคาร 2 ประกายเพชร (ตึก 4 ชั้น) ชั้น1 โรงเรียนตากพิทยาคม ก่อนไปแข่งขันดังกล่าว อย่างน้อย 1 ชั่วโมง 
วันพุธ ที่ 04 ตุลาคม 2560 เวลา 14:59 น.
  แจ้งทุก รร. ทุกหมวดหมู่ ทุกรายการ ยืนยันสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูได้ ณ เวลา 14.30 น. วันพุธที่ 4 ต.ค. 2560
แจ้งทุก รร. ทุกหมวดหมู่ ทุกรายการ ยืนยันสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูได้  ในวันพุธที่ 4 ต.ค. 2560  ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป   สำหรับรายการใดที่พิมพ์บัตรฯไปแล้ว  โปรดตรวจสอบ หมวดหมู่ที่เปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันว่าตรงกันหรือไม่ ดังหมวดหมู่ต่อไปนี้ 
1. ศิลปะ-นาฏศิลป์  เป็นวันที่ 5 ต.ค. 2560 เหมือนเดิมทุกรายการ
2. คณิตศาสตร์-คิดเลขเร็ว   ทั้ง ม.ต้น ม.ปลาย ทั้ง 2 รายการ แข่งขันเวลาเดียวกันคือ  09.00 - 12.00 ณ อาคาร 4 สีตลาราม (ตึกคณิตศาสตร์) ชั้น 2  
3. หมวดหมู่คอมพิวเตอร์ทุกรายการ เปลี่ยนหมายเลขห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั้งหมด     
4. หมวดหมู่ :  หุ่นยนต์ทุกรายการ แข่งขัน ณ อาคาร 3 สระเกศ ( ตึกวิทยาศาสตร์ ) ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 
5. ​แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน หมวดหมู่วิทยาศาสตร์ ในรายการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3  และการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3  ให้ไปรายงานตัว ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น3) โรงเรียนผดุงปัญญา อย่างน้อย 30 นาทีก่อนการแข่งขัน    อ้างอิงเปลี่ยนแปลงสถานที่ของหมวดหมู่วิทยาศาสตร์ ที่ลิงก์นี้  http://north67.sillapa.net/sm-tak1/?name=index&file=time_table&cate=3 
-------------------------------------------------------------------------


 
แจ้งสถานที่สำหรับเรียนรวมเพิ่มเติม (ยืนยันแข่งร่วมสถานที่เดียวกันกับรายการปกติ 5 ต.ค. 2560)  ได้แก่  * 1. หมวดหมู่เรียนรวม - ภาษาไทย  1.1 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3   อาคาร 1 ตากสิน ชั้น 2 ห้อง 1201 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป  1.2 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6      โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 11 ห้อง สมุด    เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป 
-----------------------------------
**2. หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ มี 5 รายการ ซึ่ง 3 รายการแรก ได้แก่  2.1 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน  2.2 ทางสติปัญญาและ 2.3 ทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3   ณ  อาคาร 2 ประกายเพชร (ตึก 4 ชั้น) ชั้น 3 ห้อง 2302   สำหรับ  2.4 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ และ2.5 ทางสติปัญญา ม.1-ม.3  ณ เวทีอาคาร 111 ปี
-----------------------------------
***3. หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี มี 3 รายการ ได้แก่   การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ทางร่างกายและทางการเรียนรู้  ไม่กำหนดช่วงชั้น  ณ อาคาร 3 สระเกศ (ตึกวิทย์) ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป     อ้างอิง *1.    http://north67.sillapa.net/sm-tak1/?name=index&file=time_table&cate=16    อ้างอิง **2. http://north67.sillapa.net/sm-tak1/?name=index&file=time_table&cate=20     อ้างอิง***3  http://north67.sillapa.net/sm-tak1/?name=index&file=time_table&cate=21  ที่มาทั้งหมด   http://north67.sillapa.net/sm-tak1
วันพุธ ที่ 04 ตุลาคม 2560 เวลา 14:36 น.
  แจ้งด่วน! การเพิ่มรายการแข่งขันในวันประชุมคณะกรรมการและการบันทึกข้อความเปลี่ยนตัวก่อนแข่งขัน
ประชาสัมพันธ์ :  แจ้งทุก รร. ด่วน!  ทางผู้จัดงานศิลปหัตถกรรมฯ  มีมติให้สามารถเพิ่มรายการแข่งขันได้ภายในวันประชุมคณะกรรมการวันที่  3 ต.ค. 2560 เท่านั้น ดังนั้นครูผู้ฝึกสอนท่านใดสนใจ  โปรดติดต่อแจ้งประธานจัดการแข่งขันแต่ละกลุ่มสาระฯ ด่วนในวันประชุมกรรมการตัดสินดังกล่าว  พร้อมชื่อรายการ ชื่อนักเรียน และครู เขียนลงในกระดาษ A4 ให้มีข้อมูลครบถ้วน แล้วส่งประธานฯ กลุ่มสาระฯ ในที่ประชุมย่อยฯ  (แจ้งทบทวนกฎเกณฑ์ระดับเขต สพม.38 จ. ตากกลุ่ม1 ปี 2560 เรื่อง นักเรียน 1 คน สามารถแข่งขันได้หลายทีมได้  ซึ่งได้ใช้กฎนี้ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา  และยกเลิกกฎเกณฑ์ นร. 1 คนต่อ 1 ทีมเท่านั้น หลังถูกร้องเรียนกฎนี้ไปยัง สพฐ.  เมื่อปี 2558 ในการลดการแข่งขันซ้ำซ้อนในเวลาเดียวกัน  ซึ่งยกเลิกกฎนี้ในระดับเขตฯ ไปแล้ว )  --->  ประชาสัมพันธ์  : สำหรับถ้าครูผู้ฝึกสอนท่านใดรายการใด ต้องการการเปลี่ยนตัวหลังปิดระบบฯ ไปแล้ว   ต้องบันทึกข้อความภายใน รร. เสนอ ผอ. รร. ของท่าน ภายในวันที่ 4 ต.ค.2560    พร้อมแนบหลักฐานต่างๆ ในการเปลี่ยนตัวที่เกี่ยวข้อง ยื่นในวันแข่งขัน  ก่อนแข่งขันจริงอย่างน้อย  1 ชั่วโมงที่กองกลาง ห้องวิชาการ โรงเรียนตากพิทยาคมเท่านั้น  เพื่อจัดพิมพ์บัตรประจำตัวฯ ใหม่  ก่อนแข่งขันจริง
วันอังคาร ที่ 03 ตุลาคม 2560 เวลา 13:13 น.
  แจ้งกรรมการตัดสิน ประชุม ณ โรงเรียนตากพิทยาคม วันอังคารที่ 3 ต.ค. 2560 เวลา 13.00 น.
แจ้งคณะกรรมการตัดสิน ประชุม ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก1  โรงเรียนตากพิทยาคม วันอังคารที่ 3 ต.ค. 2560 เวลา 13.00 น.   ดูคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  ที่ลิงก์นี้    http://tps.comsci.info/art67-2560/admin/panel/  
วันจันทร์ ที่ 02 ตุลาคม 2560 เวลา 15:49 น.
  แต่ละ รร. จะต้องเพิ่มรูปภาพแล้วพิมพ์บัตรประจำตัวและเพิ่มข้อมูลติดต่อครู
Admin แต่ละ รร. จะต้องเพิ่มรูปภาพและรีบพิมพ์ลงกระดาษฯด่วนภายในวันจันทร์ ที่ 2 ต.ค. 2560   เพราะพรุ่งนี้เช้าวันอังคาร ที่ 3 ต.ค. 2560 ทุกกลุ่มสาระฯ ต้องแจกบัตรฯให้ครูผู้ฝึกสอนไปแจกนักเรียนฯ ให้ครบทุกทีม  สำหรับบัตรกรรมการทาง Admin Cener ส่วนกลางจะพิมพ์แจกในวันประชุมคณะกรรมการตัดสินในวันอังคาร ที่ 3 ต.ค. 2560 เวลา 13.00 น.  ตามคำสั่งแต่งตั้งฯ  ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก1  โรงเรียนตากพิทยาคม    ดังนั้นทุก รร. พิมพ์บัตรประจำตัว นร. และ ครูฯ ที่ลิงก์นี้  http://north67.sillapa.net/sm-tak1/?name=report&file=category_show_card  (อย่างน้อยที่สุด  ต้องเร่ง Admin ใน รร. ของท่านเพิ่มรูปภาพและข้อมูลติดต่อครูจาก  http://tps.comsci.info/art67-2560/admin/reports/change/3change-confirm-before-close-system-26-september-2017-by-center/  ลงในระบบฯ เว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมฯให้ครบทุกคนทุกท่านด่วนที่สุดครับ  )
วันจันทร์ ที่ 02 ตุลาคม 2560 เวลา 15:44 น.
  แจ้งในวันแข่งขันฯ ไปก่อนเวลา 30 นาทีพร้อมยื่นบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันที่มีรูปภาพจากระบบฯและบัตรประจำตัวประชาชน
ในวันแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 5-6 ต.ค. 2560 นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน จะต้องรายงานตัวต่อจุดการแข่งขันก่อนแข่งขันจริงอย่างน้อย 30 นาที ในการรายงานตัวต้องยื่นหลักฐาน 2 อย่างดังนี้ 1. บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันที่มีรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดำ ซึ่งพิมพ์ออกจากระบบ รร. เท่านั้น 2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน(บัตรจริง)
วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 20:26 น.
  29 ต.ค. 2560 - 2 ต.ค. 2560 Admin ทุกท่านต้องดำเนินการ 3 ระบบฯ
ระยะเวลานี้ 29 ต.ค. 2560 - 2 ต.ค. 2560  Admin ทุกท่านต้องดำเนินการ 3 ระบบ หรือ 3 เมนูคือ ==> ** 1. ระบบกรรมการตัดสิน ==>   2.  ระบบเพิ่มรูปภาพลงในบัตรประจำตัว ให้เรียบร้อย        ==>  3. เพิ่มข้อมูลการติดต่อ ครู  ซึ่งข้อมูลจากใบสำรวจการเปลี่ยนตัว  ที่ลิงก์นี้    http://tps.comsci.info/art67-2560/admin/reports/change/3change-confirm-before-close-system-26-september-2017-by-center/  สำหรับการเปิดระบบพิมพ์บัตรประจำตัวจะเปิดในวันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

**หมายเหตุ   กรรมการตัดสิน  รร.ใด ที่มีตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปในรายการนั้นๆ  โปรดระบุชื่อโรงเรียน  ชื่อรายการ และชื่อ-นามสกุลของกรรมการตัดสินทั้งหมดทุกคนในรายการนั้นๆ  เพื่อที่ Admin จะได้ตรวจสอบว่ากรรมการฯท่านใดใน รร.ของท่านที่มีชื่อในคำสั่งฯ  แต่ยังลงไม่ได้บ้าง  ที่กระทู้ Facebook นี้   (จะได้รู้ปัญหากรณีต่างๆ  เพราะในระบบ รร. มีข้อจำกัด รายการละ 1 รร.เท่านั้น   แต่ถ้าเพิ่มในระบบของ สพม.38  จะทำได้ แต่ต้องอ้างอิงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เป็นหลัก)
วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 17:05 น.
ประกาศผลการเปลี่ยนตัว งานศิลปหัตถกรรมฯ สพม.38 จ.ตาก กลุ่ม1 และเตรียมปิดระบบแก้ไข+เปลี่ยนตัวในวันเสาร์ที่ 23 ก.ย. 2560
ประกาศตารางการแข่งขันฯ
แจ้งเปลี่ยนตัว-แก้ไขระหว่างวันที่18-22 กันยายน 2560
แจ้งตรวจสอบ เพิ่ม แก้ไข เปลี่ยนตัว(ไม่จำกัด) ในระดับ รร. ระหว่างวันที่ 11-14 ก.ย. 2560
แจ้งวันที่ 8 ก.ย. 2560 หมดเขตลงทะเบียน
แจ้งรายละเอียดกำหนดการรับลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี 2560 ระดับเขตพื้นที่ฯ สพม.38 จ.ตาก กลุ่มที่ 1
การอบรมผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (Admin) วันจันทร์ที่ 28 ส.ค. 2560 ณ รร.ตากพิทยาคม
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 15
จำนวนทีม 683
จำนวนนักเรียน 1,495
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 970
จำนวนกรรมการ 815
ครู+นักเรียน 2,465
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,280
ประกาศผลแล้ว 179/179 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 20
เมื่อวาน 24
สัปดาห์นี้ 64
สัปดาห์ที่แล้ว 180
เดือนนี้ 380
เดือนที่แล้ว 512
ปีนี้ 892
ทั้งหมด 94,556