งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.38)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเริ่มพิมพ์เกียรติบัตรได้ ในวันที่  12  ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป โดยเข้าระบบโรงเรียนตามที่แจ้ง และสามารถเลือกขนาดเกียรติบัตรได้ เหมือนกับการพิมพ์บัตรประจำตัว

  พิมพ์เกียรติบัตรโดยไม่ได้เข้ารหัสโรงเรียน Cilck
<<สำหรับกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสินทางฝ่ายจัดการแข่งขันจะจัดส่งให้ตามโรงเรียน>>

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
 
----------------------------ระดับเขตพื้นที่------------------------
   ♦ รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 4 - 10 ก.ย. 2560
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 10 ก.ย. 2560
   ♦ บันทึกข้อมูลตารางการแข่งขันและกรรมการตัดสิน 11 - 15 ก.ย. 2560
   ♦ เปิดระบบตรวจสอบ แก้ไขรายชื่อนักเรียน/ครู 18 - 20 ก.ย. 2560
   ♦ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการตัดสิน  30 ก.ย. 60
   ♦ พิมพ์บัตรประจำตัวคณะกรรมการ/ครูควบคุม/นักเรียน 2 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป
   ♦ พิมพ์เอกสารการแข่งขัน 2 - 6 ต.ค. 2560
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 7 - 8 ต.ค. 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
----------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------
   ♦ เขตพื้นที่โอนข้อมูลสู่ระดับภาค 1-20 พ.ย. 2560
   ♦ โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค  20 พ.ย. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค  20-25 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค  26-30 พ.ย. 2560
   ♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค  6 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จ.กำแพงเพชร 13-15 ธ.ค.2560
----------------------------ระดับชาติ------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
  คำสั่งสพม.38
คำสั่ง สพม. 38 ที่ 302/2560 แต่งตั้งกรรมการอำนวยการ
คำสั่ง สพม. 38 ที่ 303/2560 แต่งตั้งกรรมการตัดสิน
วันพุธ ที่ 04 ตุลาคม 2560 เวลา 12:02 น.
  แจ้งจากเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์
แจ้งการแต่งกายของกิจกรรมนาฏศิลป์
  • กิจกรรมนาฏศิลป์ทุกรายการแข่งขัน  ไม่ต้องแต่งกาย  ให้ใส่เสื้อนักเรียนนุ่งโจงกระเบน
  • กิจกรรมตลก                                  แต่งกาย
วันพุธ ที่ 04 ตุลาคม 2560 เวลา 11:55 น.
  แจ้งจากเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์
แจ้งเกณฑ์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ 
รายละเอียด 
วันอังคาร ที่ 03 ตุลาคม 2560 เวลา 17:38 น.
  แจ้งจากเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์
รายการแข่งขันA-math ม.ต้น และ ม.ปลาย
ขอให้โรงเรียนที่ส่งแข่งขัน ให้ผู้เข้าแข่งขันนำโทรศัพท์ ประเภท andrioid หรือ ios มาด้วย เพื่อโหลดแอพจับเวลาการแข่งขัน
วันจันทร์ ที่ 02 ตุลาคม 2560 เวลา 21:09 น.
  แจ้งจากเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์

แจ้งการแข่งขันรายการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขัน จัดส่งรายงานโครงงานตามรูปแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการ โดยเป็นไฟล์ PDF และส่ง Clip VDO นำเสนอขั้นตอนการทำงานของซอฟต์แวร์ของโครงงานความยาวไม่เกิน 5 นาที ส่งเข้า E-mail คณะกรรมการ  ภายในวันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น.
อีเมล์กรรมการ

วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 19:55 น.
  หนังสือเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
หนังสือเปลี่ยนตัว
วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 10:04 น.
  คำสั่งสหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย
คำสั่งสหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย  ๑/๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  ฉบับแก้ไข
คำสั่งสหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย  ๒/๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน ฉบับแก้ไข
วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09:59 น.
  หนังสือเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุมคณะดำเนินงานและกรรมการตัดสิน
วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09:51 น.
  แจ้งจากเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
แจ้งสเปคคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 คลิกที่นี่
 
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 14:09 น.
  แจ้งจากเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖

Link บทท่องอาขยาน https://goo.gl/S5T3cn  
วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 11:30 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
 
ผู้ประสานงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
 
ภาษาไทย  
1.นางนฤมนต์  รัตนเสถียร  ครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม  โทร  093-6979872

คณิตศาสตร์ 
1. นางสาววราภรณ์  พรหมรักษา  ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม โทร  080-5132042

วิทยาศาสตร์ 
1.นางสาวพรรน์ชญมน  ไพรสณฑ์  ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม  โทร  096-0918284

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม
1.นางนุจรีย์  คำวันนา  ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม  โทร  089-5632401

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
1.นายนพดล  อภัยจิตต์  ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม  โทร  084-7431778

ศิลปะ-นาฏศิลป์
1.นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์  ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม  โทร  086-4481209

ศิลปะ-ดนตรี
1.นายบัญชา  กรรขำ  ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม  โทร  081-9716743 

คอมพิวเตอร์ 
1.นายชณุภงค์  โคตะมี  ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม  โทร  084-4681744

การงานอาชีพ
1.นางสาวสิริมนัส  พุ่งโคตร  ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม  โทร  087-8475327

หุ่นยนต์
1.นายธนสิน ชูเกียรติตกุล   ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม  โทร  089-7046391

ภาษาต่างประเทศ
1. ครูพรนภัส  ธนโชครุ่งเจริญ   ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม  โทร  082-8930392

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.นางสาวทิวารัตน์  วงศ์ยา  ครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม  โทร  095-6396651

ผู้ดูแลระบบการแข่งขัน
1.นางสาวจิตราภรณ์  อินทิพย์  ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม  โทร  080-7176647

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 22
จำนวนทีม 1,284
จำนวนนักเรียน 3,007
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,895
จำนวนกรรมการ 809
ครู+นักเรียน 4,902
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,711
ประกาศผลแล้ว 195/228 (85.53%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 29
สัปดาห์นี้ 63
สัปดาห์ที่แล้ว 84
เดือนนี้ 311
เดือนที่แล้ว 2,575
ปีนี้ 9,013
ทั้งหมด 135,766