งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

           .: ปฏิทินการดำเนินงานจัดการแข่งขัน:. 
----------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------
♦ เขตพื้นที่โอนข้อมูลตัวแทนสู่ระดับภาค  >  1-20 พ.ย. 2560
♦ โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พ.ย. 2560
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค  >  20-25 พ.ย. 2560
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค  >  26-30 พ.ย. 2560
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค  >  6 ธ.ค.2560 เป็นต้นไป
♦ การแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จ.กำแพงเพชร  > 13-15 ธ.ค. 2560
♦ พิมพ์เกียรติบัตร  > 15 ธ.ค.2560  เป็นต้นไป
----------------------------..ระดับชาติ------------------------------
♦ การแข่งขันระดับชาติ  > 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
  ศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์
กำหนดการส่งเอกสาร"การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์" 1.ให้จัดส่งเล่มรายงานโครงงานตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 5 เล่ม 2.ส่ง CD Clip VDO นำเสนอขั้นตอนการ ทำงานของซอฟต์แวร์ของโครงงานความยาวไม่เกิน 5 นาที จำนวน 1 แผ่น 3.ส่งก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ทางไปรษณีย์...(ยึดวันประทับตราไปรษณีย์)..ส่งถึง นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร(หน้าวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร) ถ.ปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 เบอร์โทร.088-2747828 **หากพ้นกำหนดคณะกรรมการจะพิจารณาตัดคะแนนตามความเหมาะสม.
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 20:42 น.
  ศูนย์ฯ สังคมศึกษาฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สพป.)
กำหนดการส่ง  "ภาพยนต์สั้น " 
1. จัดส่งเอกสาร ดังนี้
   - รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จำนวน 5 ชุด
   - DVD บันทึกผลงานภาพยนต์สั้น จำนวน 5 แผ่น 
   - บทภาพยนต์สั้น จำนวน 5 เล่ม 
(ผู้ส่งภาพยนต์สั้นเข้าประกวดควรเตรียมผลงาน 1 ชุด ในวันนำเสนอผลงาน)
2. ส่งภายในวันที่  1  ธันวาคม 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์  จดหมายลงทะเบียน)
3. ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส ส่งทางไปรษณีย์ ถึง 
   นายคำรณ  แสนหาญ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 
   ถนนกำแพงเพชร - สุโขทั
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 19:05 น.
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สพป.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สพป.)
กำหนดการส่ง  เอกสารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน“กิจกรรมสภานักเรียน” 
1. ส่งภายในวันที่  25 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์)
2. จำนวน  4  เล่ม
3. * ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส  ส่งทางไปรษณีย์ ถึง  
นายวีระ  บัวผัน
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 
ตำบลพานทอง  อำเภอไทรงาม
จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์ 62000
เบอร์โทรติดต่อ 
นายวีระ  บัวผัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว  โทร. 061-6845891, 081-9629631, 096-6611191

 
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 10:51 น.
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ (สพป.)
ประชาสัมพันธ์คณิตศาสตร์
กำหนดการส่ง  “โครงงาน คณิตศาสตร์” 
1. ส่งภายในวันที่  1 ธันวาคม 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์)
2. จำนวน  6  เล่ม
3. * ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส  ส่งทางไปรษณีย์ ถึง  
นายขจรยศ  บุรุษศรี
โรงเรียนวัดคูยาง
ตำบลในเมือง   
อำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์ 62000
เบอร์โทรติดต่อ 
นายขจรยศ  บุรุษศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง   โทร. 061-7963454
นางนัยนา  นิลคล้าย   ศึกษานิเทศก์  ศธจ.กำแพงเพชร โทร. 081-2819157
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 10:38 น.
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67 จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 21 ตุลาคม 2560  ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร  
วันอาทิตย์ ที่ 08 ตุลาคม 2560 เวลา 20:33 น.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
"รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้ำค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล"

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 44
จำนวนโรงเรียน 0
จำนวนทีม 0
จำนวนนักเรียน 0
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 0
จำนวนกรรมการ 75
ครู+นักเรียน 0
ครู+นักเรียน+กรรมการ 75

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 884
เมื่อวาน 1,296
สัปดาห์นี้ 4,270
สัปดาห์ที่แล้ว 15,695
เดือนนี้ 28,873
เดือนที่แล้ว 3,541
ปีนี้ 32,784
ทั้งหมด 32,784