งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา ห้อง ประชุม 13 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป
-
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา ห้อง ประชุม 14 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป
-
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 เทศบาลตำบลท่าพุทรา โรงยิมเนเซี่ยม 13 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป
-
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลท่าพุทรา โรงยิมเนเซี่ยม 14 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป
-
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา อาคารเอนกประสงค์ 13 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป
-
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา อาคารเอนกประสงค์ 14 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป
-
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา อาคาร 3 ชั้น 2 13 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป
-
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา อาคาร 3 ชั้น 3 14 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]