งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 13 ธ.ค. 2560 9.00-16.30
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 13 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 13 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 13 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 13 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป
-
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 14 ธ.ค. 2560 9.00-12.30
-
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 14 ธ.ค. 2560 9.00-12.30
-
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 14 ธ.ค. 2560 9.00-16.30
-
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 14 ธ.ค. 2560 9.00-16.30
-
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 14 ธ.ค. 2560 9.00-16.30
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 14 ธ.ค. 2560 9.00-16.30
-
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 13 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป
-
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 14 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]