ศูนย์วิทยาศาสตร์(สพป.)
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สพป.)
กำหนดการส่งเอกสาร “การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)” ระดับประถมศึกษา (ป.4-6) และ(ม.1-3)
1.ส่งภายในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560  (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
2.จำนวน 6 เล่ม
3.ส่งทางไปรษณีย์ถึง 
   นางทิพวรรณ  สุวรรณ ศึกษานิเทศก์
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
   บริเวณศูนย์ราชการ  อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร 62000  เบอร์โทรศัพท์  081-3799219
ѹʺ 02 Ȩԡ¹ 2560 15:39 .