ศูนย์วิทยาศาสตร์(สพป.)
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สพป.)
กำหนดการส่งเอกสาร “การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์” ระดับประถมศึกษา (ป.1- 6) และ(ม.1- ม. 3)
1.ส่งภายในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560  (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
2.จำนวน 7 เล่ม
3.ส่งทางไปรษณีย์ถึง 
    นางทิพวรรณ  สุวรรณ ศึกษานิเทศก์
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
    บริเวณศูนย์ราชการ อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร 62000  เบอร์โทรศัพท์  081-3799219
ѹʺ 02 Ȩԡ¹ 2560 15:40 .