งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สพป.เชียงใหม่ เขต 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทน ตรวจสอบรายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ครูผู้สอน
ในกรณีที่ชื่อ-สกุล สะกดผิด หรือต้องการเปลี่ยนตัวผู้แข่งขัน+ครูผู้สอน
ให้แจ้งมาที่อีเมลผู้ดูแลระบบ :
nattapong_com@hotmail.com 
ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น 
ถ้าหลังจากวันที่กำหนดการเปลี่ยนตัวจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สพฐ.
และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เว็บไซต์ระดับภาค จ.กำแพงเพชร
http://north67.sillapa.net/ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
http://north67.sillapa.net/sp-center  เว็บไซต์การแข่งขัน สพป.
อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของท่านเอง

           .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :. 

----------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------
♦ โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พ.ย. 2560
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค  >  20-25 พ.ย. 2560
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค  >  26-30 พ.ย. 2560
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค  >  6 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
♦ การแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จ.กำแพงเพชร > 13-15 ธ.ค.2560
____________________________________________________
 ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ปฐมวัย ประถมศึกษา วันที่ 17 ก.ย. 60

  แบบฟอร์มเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน < ดาวน์โหลด

  แจ้งเปลี่ยนห้องแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
อาคารองค์การอนุเคราะห์(เขียว-ส้ม) ชั้น 2 ห้อง ม.1/2
2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
 อาคารองค์การอนุเคราะห์(เขียว-ส้ม) ชั้น 2 ห้อง ม.2/1
3. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
อาคารองค์การอนุเคราะห์(เขียว-ส้ม) ชั้น 1 ห้อง ม.2/2

การแข่งขันภาพยนตร์สั้น ป.1-6
ให้ส่งรูปเล่ม บทภาพยนตร์ พร้อม DVD  จำนวน 5 ชุด (ตามเกณฑ์)
ภายในวันที่ 14 ก.ย. 60 ณ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง ห้องธุรการ


 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการฯ
ให้ส่งรูปเล่มภายในวันที่ 14 ก.ย. 60 ณ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง ห้องธุรการ

 
 ประกาศการแข่งขันรายการคอมพิวเตอร์
(1) การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 (Paint)
หัวข้อที่จะใช้ในการแข่งขัน
1.เชียงใหม่ในฝัน  2.เมืองไทยในอนาคต  3.กษัตริย์ในใจฉัน

(2) การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (presentation) ป.4-ป.6 
หัวข้อที่จะใช้ในการแข่งขัน
1.ใต้ร่มพระบารมีในหลวงของแผ่นดินรัชกาลที่ 9
หมายเหตุ  รายการที่ (1) และ (2)
 สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อาคารกิตติ 8 ชั้น 1 ห้องคอมพิวเตอร์
 เครื่องคอมพิวเตอร์ :  Window 10 / 64 bit
   Microsoft Office 2016 English (no install thai interface)
   ไม่มีโปรแกรมตระกูล Adobe รวมถึง Adobe Photoshop
(ควรเตรียมในรูปแบบ Portable มาลงด้วยตนเอง)

(3) การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ป.4-ป.6 
หัวข้อที่จะใช้ในการแข่งขัน

1.เมืองไทยในอนาคต  2.ทรัพย์ในดินสินในน้ำ  3.ภารกิจพิชิตยาเสพติด

(4) การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)   ป.4-ป.6 
(5) การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  ป.4-ป.6 

หมายเหตุ  รายการที่ (3) (4) (5)
 สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อาคารกิตติ 3 ชั้น 2 ห้องคอมพิวเตอร์
 เครื่องคอมพิวเตอร์ :  Window 7 / 64 bit
   Microsoft Office 2016 ( interface ภาษาไทย)
   ไม่มีโปรแกรมตระกูล Adobe รวมถึง Adobe Photoshop
(ควรเตรียมในรูปแบบ Portable มาลงด้วยตนเอง)
ขอให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมหูฟัง และไมโครโฟน มาเอง โดยมีช่องเสียบเป็นแบบ 1 ช่องเท่านั้น

 แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องแข่งขัน ร.ร.บ้านหนองโค้ง >> คลิก
รายการที่เปลี่ยนแปลง (สีเหลือง) นะครับ


ตารางแข่งขันวันที่ 17 ก.ย. 60 >> คลิก

แผนผังโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  แผนผังโรงเรียนบ้านหนองโค้ง

  หนังสือราชการ คำสั่งแต่งตั้ง บัญชีรายชื่อ  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 

กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67    

    รอบคัดเลือกระดับเครือข่ายปฐมวัย และประถมศึกษา

25 สิงหาคม 2560 เครือข่ายดอยสะเก็ด ณ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 
25 สิงหาคม 2560 เครือข่ายแม่ออน ณ โรงเรียนวัดห้วยทราย 
2 กันยายน 2560 เครือข่ายเมือง ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
26 สิงหาคม 2560 เครือข่ายสันกำแพง ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง
ในการลงทะเบียนการแข่งขัน หากมีปัญหาการใช้งาน
และสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มเครือข่ายได้เลยครับ


โรงเรียนขยายโอกาส ม.1-3 (ระดับเขตพื้นที่)
วันที่ 5 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง

การศึกษาพิเศษ เรียนร่วม (ระดับเขตพื้นที่)
วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา (ระดับเขตพื้นที่)
วันที่ 17 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง และโรงเรียนสารภีพิทยาคม (เครื่องร่อน)
 
  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส (ระดับเขตพื้นที่)
ปฏิทินการแข่งขัน
   7-10 ส.ค. 60 โรงเรียนตรวจสอบรายการแข่งขันเดิม และรายการแข่งขันที่เพิ่มเติม
   15-20 ส.ค. 60 เปิดระบบให้แต่โรงเรียนแก้ไข เปลี่ยนตัว นักเรียน ครูผู้สอน
   1 ก.ย. 60 เป็นต้นไป โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน

แบบฟอร์มกรอกรายการเพิ่มเติม << คลิกดาวน์โหลด
      หากโรงเรียนใดต้องการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันให้แจ้งมาทาง E-Paperless
ของโรงเรียนชลประทานผาแตก ภายในวันที่กำหนด เวลาไม่เกิน 18.00 น.
ได้ทำการแจ้งข่าวผ่านทาง E-Paperless ของแต่ละโรงเรียนแล้ว

กลุ่มไลน์การแข่งขันระดับมัธยมขยายโอกาส
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานปัญหาการใช้งานระบบ
วันศุกร์ ที่ 04 สิงหาคม 2560 เวลา 23:36 น.
  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษาพิเศษ เรียนร่วม (ระดับเขตพื้นที่)

      หนังสือเชิญประชุม    คำสั่งการแข่งขัน
วันศุกร์ ที่ 04 สิงหาคม 2560 เวลา 23:08 น.
  ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันระดับเครือข่าย

1. เครือข่ายเมือง
     นางสาววรรณทนี กองคำ โรงเรียนวัดดอนจั่น 086-9134343
     นายธนัชชนม์ มาตระออ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 096-8507379
2. เครือข่ายสันกำแพง 
     ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  สายสุภา โรงเรียนบ้านสันกำแพง 089-2626422
3. เครือข่ายดอยสะเก็ด 
     นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง โรงเรียนชลประทานผาแตก 083-1547465
4. เครือข่ายแม่ออน 
     นายสรรค์ธร ปาทา โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 063-6395851
     นางสาวสุวิชชา ไชยเมืองชื่น โรงเรียนวัดห้วยทราย 084-3781329
5. เครือข่ายโรงเรียนเอกชน
 
   นางพรสวรรค์  เอี่ยมบุญ ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 089-7007740
6. การศึกษาพิเศษ เรียนร่วม
     
นางสาวกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 091-8519800
วันศุกร์ ที่ 04 สิงหาคม 2560 เวลา 23:06 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 120
จำนวนทีม 1,206
จำนวนนักเรียน 2,832
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,641
จำนวนกรรมการ 1,091
ครู+นักเรียน 4,473
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,564
ประกาศผลแล้ว 228/228 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 3
เมื่อวาน 4
สัปดาห์นี้ 44
สัปดาห์ที่แล้ว 455
เดือนนี้ 590
เดือนที่แล้ว 391
ปีนี้ 981
ทั้งหมด 149,316