แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 60 47 78.33% 10 16.67% 3 5% 0 0% 60
2 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 69 36 53.73% 15 22.39% 12 17.91% 4 5.97% 67
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 42 35 87.5% 4 10% 1 2.5% 0 0% 40
4 โรงเรียนชลประทานผาแตก 51 28 60.87% 13 28.26% 3 6.52% 2 4.35% 46
5 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 26 23 88.46% 1 3.85% 0 0% 2 7.69% 26
6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 33 22 66.67% 9 27.27% 1 3.03% 1 3.03% 33
7 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 35 20 58.82% 10 29.41% 3 8.82% 1 2.94% 34
8 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 30 20 68.97% 4 13.79% 3 10.34% 2 6.9% 29
9 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 37 19 54.29% 13 37.14% 3 8.57% 0 0% 35
10 โรงเรียนบ้านดอนปิน 28 17 60.71% 5 17.86% 6 21.43% 0 0% 28
11 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 25 17 70.83% 4 16.67% 2 8.33% 1 4.17% 24
12 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 26 15 65.22% 6 26.09% 2 8.7% 0 0% 23
13 โรงเรียนพุทธิโศภน 21 14 66.67% 3 14.29% 3 14.29% 1 4.76% 21
14 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 23 14 66.67% 0 0% 6 28.57% 1 4.76% 21
15 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 29 12 48% 8 32% 3 12% 2 8% 25
16 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 19 12 66.67% 4 22.22% 2 11.11% 0 0% 18
17 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 21 12 57.14% 3 14.29% 1 4.76% 5 23.81% 21
18 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 32 11 47.83% 10 43.48% 1 4.35% 1 4.35% 23
19 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 25 11 45.83% 7 29.17% 5 20.83% 1 4.17% 24
20 โรงเรียนวัดล้านตอง 25 11 52.38% 5 23.81% 3 14.29% 2 9.52% 21
21 โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 16 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
22 โรงเรียนวัดห้วยทราย 32 10 40% 5 20% 9 36% 1 4% 25
23 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 16 10 62.5% 4 25% 0 0% 2 12.5% 16
24 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 23 10 47.62% 3 14.29% 4 19.05% 4 19.05% 21
25 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
26 โรงเรียนวัดสวนดอก 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
27 โรงเรียนแม่คือวิทยา 19 9 50% 6 33.33% 1 5.56% 2 11.11% 18
28 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
29 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 18 8 44.44% 6 33.33% 3 16.67% 1 5.56% 18
30 โรงเรียนวัดดอนจั่น 19 8 53.33% 5 33.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
31 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 17 7 43.75% 4 25% 4 25% 1 6.25% 16
32 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
33 โรงเรียนท่าศาลา 11 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
34 โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 21 6 30% 10 50% 3 15% 1 5% 20
35 โรงเรียนวัดดอนชัย 12 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
36 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
37 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 18 6 37.5% 3 18.75% 3 18.75% 4 25% 16
38 โรงเรียนบ้านแม่หวาน 15 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 2 14.29% 14
39 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
40 โรงเรียนวัดร้องอ้อ 12 5 45.45% 6 54.55% 0 0% 0 0% 11
41 โรงเรียนทาเหนือวิทยา 13 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
42 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 12 5 41.67% 1 8.33% 4 33.33% 2 16.67% 12
43 โรงเรียนบ้านบวกค้าง 9 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
44 โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
45 โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนวัดขะจาว 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
48 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 9 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 9
49 โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนวัดป่าแดด 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
51 โรงเรียนวัดเปาสามขา 12 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 2 22.22% 9
52 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 9 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
53 โรงเรียนบ้านออนกลาง 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
54 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
55 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
56 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
58 โรงเรียนวัดทรายมูล 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
59 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
60 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 11 2 18.18% 4 36.36% 1 9.09% 4 36.36% 11
62 โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
63 โรงเรียนแม่ตะไคร้ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
64 โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
70 โรงเรียนบ้านแม่จ้อง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนวัดป่าตัน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนวัดเมืองสาตร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนบ้านออนหลวย 10 1 11.11% 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 9
75 โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
76 โรงเรียนบ้านปางแดง 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านกอสะเลียม 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
78 โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนวัดร้องวัวแดง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านป่าป้อง 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
82 โรงเรียนบ้านสันทราย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
83 โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
84 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนวัดบ้านโห้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนวัดเสาหิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนวัดป่าตาล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนอนุบาลมยุรี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง อีเมล : nattapong_com@hotmail.com โทร. 0831547465
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]