สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสันกำแพง 39 10 3 0 52
2 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 36 15 12 4 63
3 อนุบาลเชียงใหม่ 35 4 1 0 40
4 ชลประทานผาแตก 28 13 3 2 44
5 บ้านหนองโค้ง 20 10 3 1 33
6 ดาราวิทยาลัย 18 9 1 1 28
7 บ้านดอนปิน 17 5 6 0 28
8 บ้านโป่งน้อย 17 4 2 1 23
9 แม่โป่งประชาสามัคคี 14 5 2 0 21
10 พุทธิโศภน 14 3 3 1 20
11 คำเที่ยงอนุสสรณ์ 14 0 6 1 20
12 วัดห้วยแก้ว 12 8 3 2 23
13 บ้านร้องขี้เหล็ก 12 4 2 0 18
14 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 12 3 1 5 16
15 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย 11 7 5 1 23
16 วัดล้านตอง 11 5 3 2 19
17 วัดช่างเคี่ยน 11 4 3 2 18
18 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 11 4 1 0 16
19 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 11 1 0 2 12
20 บ้านป่าเหมือด 10 4 0 2 14
21 บ้านป่าเสร้า 9 13 3 0 25
22 ชุมชนวัดท่าเดื่อ 9 10 1 1 20
23 วัดห้วยทราย 9 5 9 1 23
24 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 9 2 1 1 12
25 บ้านแม่ปูคา 8 6 3 1 17
26 วัดดอนจั่น 8 5 1 1 14
27 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 7 4 4 1 15
28 บ้านป่าไม้แดง 7 3 4 3 14
29 วัดสวนดอก 7 0 0 0 7
30 วัดวังสิงห์คำ 6 10 3 1 19
31 วัดดอนชัย 6 5 0 0 11
32 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 6 4 1 0 11
33 บ้านตลาดขี้เหล็ก 5 3 2 0 10
34 ทาเหนือวิทยา 5 2 3 1 10
35 วัดสันมะฮกฟ้า 5 2 0 0 7
36 เชียงใหม่คริสเตียน 5 1 4 2 10
37 บ้านบวกค้าง 5 1 1 0 7
38 เทพเสด็จวิทยา 4 2 3 4 9
39 วัดสันกลางเหนือ 4 1 1 3 6
40 วัดข่วงสิงห์ 4 1 0 0 5
41 บ้านเชิงดอยสุเทพ 4 1 0 0 5
42 บ้านแม่เหียะสามัคคี 4 1 0 0 5
43 แม่คือวิทยา 3 6 1 2 10
44 วัดเปาสามขา 3 4 0 2 7
45 สารสาสน์วิเทศล้านนา 3 4 0 1 7
46 บ้านแม่หวาน 3 3 3 2 9
47 บ้านออนกลาง 3 2 1 2 6
48 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 3 2 1 1 6
49 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 3 2 0 1 5
50 ท่าศาลา 3 2 0 0 5
51 บ้านปางน้ำถุ 3 1 0 0 4
52 บ้านท่าหลุกสันทราย 3 1 0 0 4
53 วัดทรายมูล 3 0 1 0 4
54 บ้านม่วงโตน 3 0 0 1 3
55 สังวาลย์วิทยา 3 0 0 0 3
56 บ้านแม่ฮ้อยเงิน 2 4 1 4 7
57 วัดร้องอ้อ 2 4 0 0 6
58 สวนเด็กสันกำแพง 2 2 0 1 4
59 แม่ตะไคร้ 2 1 1 0 4
60 วัดบ้านน้อย 2 1 0 0 3
61 บ้านแม่ดอกแดง 2 1 0 0 3
62 ขาลสุวรรณอนุสรณ์ 2 1 0 0 3
63 บ้านห้วยทราย 2 0 1 0 3
64 วัดป่าแดด 2 0 0 1 2
65 บ้านโป่งกุ่ม 2 0 0 0 2
66 วัดป่าตัน 2 0 0 0 2
67 บ้านแม่จ้อง 2 0 0 0 2
68 บ้านออนหลวย 1 4 1 3 6
69 บริรักศึกษาเชียงใหม่ 1 3 0 1 4
70 บ้านปางแดง 1 2 2 0 5
71 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 1 2 0 0 3
72 บ้านกอสะเลียม 1 1 2 1 4
73 วัดร้องวัวแดง 1 1 0 0 2
74 เจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 1 1 0 0 2
75 บ้านป่าป้อง 1 0 2 1 3
76 วัดหนองป่าครั่ง 1 0 0 1 1
77 บ้านสันทราย 1 0 0 1 1
78 บ้านป่างิ้ว 1 0 0 0 1
79 วัดบ้านโห้ง 1 0 0 0 1
80 วัดป่าข่อยใต้ 1 0 0 0 1
81 ศิริมังคลาจารย์ 1 0 0 0 1
82 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 0 0 0 1
83 เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 0 0 0 1
84 วัดเมืองสาตร 1 0 0 0 1
85 บ้านลวงเหนือ 1 0 0 0 1
86 วัดเสาหิน 1 0 0 0 1
87 เทศบาลวัดเชียงยืน 1 0 0 0 1
88 วัดป่าตาล 0 1 0 0 1
89 วัดเจ็ดยอด 0 1 0 0 1
90 อนุบาลมยุรี 0 1 0 0 1
รวม 572 258 121 73 1,024