สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงใหม่ 20 9 2 31 35 4 1 0 40
2 ชลประทานผาแตก 17 9 2 28 28 13 3 2 44
3 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 9 10 12 31 36 15 12 4 63
4 บ้านสันกำแพง 9 9 13 31 39 10 3 0 52
5 บ้านหนองโค้ง 9 9 2 20 20 10 3 1 33
6 คำเที่ยงอนุสสรณ์ 8 2 5 15 14 0 6 1 20
7 บ้านโป่งน้อย 7 5 4 16 17 4 2 1 23
8 วัดช่างเคี่ยน 7 3 2 12 11 4 3 2 18
9 วัดห้วยแก้ว 7 1 3 11 12 8 3 2 23
10 บ้านดอนปิน 5 6 5 16 17 5 6 0 28
11 บ้านร้องขี้เหล็ก 5 3 3 11 12 4 2 0 18
12 วัดล้านตอง 5 3 1 9 11 5 3 2 19
13 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย 5 2 3 10 11 7 5 1 23
14 บ้านป่าเสร้า 4 3 5 12 9 13 3 0 25
15 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 4 3 2 9 9 2 1 1 12
16 บ้านแม่ปูคา 4 2 3 9 8 6 3 1 17
17 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 4 2 1 7 7 4 4 1 15
18 วัดข่วงสิงห์ 4 0 0 4 4 1 0 0 5
19 วัดดอนจั่น 3 4 2 9 8 5 1 1 14
20 ชุมชนวัดท่าเดื่อ 3 4 1 8 9 10 1 1 20
21 ทาเหนือวิทยา 3 2 0 5 5 2 3 1 10
22 บ้านป่าเหมือด 3 1 4 8 10 4 0 2 14
23 วัดสวนดอก 3 1 2 6 7 0 0 0 7
24 สังวาลย์วิทยา 3 0 0 3 3 0 0 0 3
25 พุทธิโศภน 2 8 5 15 14 3 3 1 20
26 ดาราวิทยาลัย 2 3 7 12 18 9 1 1 28
27 แม่โป่งประชาสามัคคี 2 3 7 12 14 5 2 0 21
28 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 2 3 3 8 11 1 0 2 12
29 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 2 3 2 7 11 4 1 0 16
30 บ้านป่าไม้แดง 2 1 2 5 7 3 4 3 14
31 วัดร้องอ้อ 2 1 0 3 2 4 0 0 6
32 วัดบ้านน้อย 2 0 0 2 2 1 0 0 3
33 บ้านเชิงดอยสุเทพ 1 4 0 5 4 1 0 0 5
34 วัดวังสิงห์คำ 1 3 1 5 6 10 3 1 19
35 วัดห้วยทราย 1 2 2 5 9 5 9 1 23
36 บ้านตลาดขี้เหล็ก 1 2 1 4 5 3 2 0 10
37 วัดสันมะฮกฟ้า 1 2 1 4 5 2 0 0 7
38 บ้านบวกค้าง 1 2 1 4 5 1 1 0 7
39 ท่าศาลา 1 2 0 3 3 2 0 0 5
40 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 1 1 4 6 12 3 1 5 16
41 วัดดอนชัย 1 1 1 3 6 5 0 0 11
42 วัดป่าแดด 1 1 0 2 2 0 0 1 2
43 บ้านแม่เหียะสามัคคี 1 0 2 3 4 1 0 0 5
44 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 0 1 2 3 2 0 1 5
45 วัดร้องวัวแดง 1 0 1 2 1 1 0 0 2
46 วัดเปาสามขา 1 0 0 1 3 4 0 2 7
47 สวนเด็กสันกำแพง 1 0 0 1 2 2 0 1 4
48 บ้านห้วยทราย 1 0 0 1 2 0 1 0 3
49 วัดหนองป่าครั่ง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
50 บ้านป่างิ้ว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 วัดบ้านโห้ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 วัดป่าข่อยใต้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 ศิริมังคลาจารย์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 แม่คือวิทยา 0 3 2 5 3 6 1 2 10
57 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 0 3 0 3 6 4 1 0 11
58 วัดสันกลางเหนือ 0 3 0 3 4 1 1 3 6
59 บ้านแม่หวาน 0 2 3 5 3 3 3 2 9
60 เชียงใหม่คริสเตียน 0 1 2 3 5 1 4 2 10
61 สารสาสน์วิเทศล้านนา 0 1 0 1 3 4 0 1 7
62 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 0 1 0 1 3 2 1 1 6
63 บ้านปางน้ำถุ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
64 แม่ตะไคร้ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
65 บ้านแม่ดอกแดง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
66 บริรักศึกษาเชียงใหม่ 0 1 0 1 1 3 0 1 4
67 บ้านสันทราย 0 1 0 1 1 0 0 1 1
68 วัดเมืองสาตร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
69 เทพเสด็จวิทยา 0 0 2 2 4 2 3 4 9
70 บ้านท่าหลุกสันทราย 0 0 2 2 3 1 0 0 4
71 บ้านแม่ฮ้อยเงิน 0 0 1 1 2 4 1 4 7
72 ขาลสุวรรณอนุสรณ์ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
73 บ้านโป่งกุ่ม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
74 วัดป่าตัน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
75 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
76 บ้านป่าป้อง 0 0 1 1 1 0 2 1 3
77 วัดป่าตาล 0 0 1 1 0 1 0 0 1
78 บ้านออนกลาง 0 0 0 0 3 2 1 2 6
79 วัดทรายมูล 0 0 0 0 3 0 1 0 4
80 บ้านม่วงโตน 0 0 0 0 3 0 0 1 3
81 บ้านแม่จ้อง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
82 บ้านออนหลวย 0 0 0 0 1 4 1 3 6
83 บ้านปางแดง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
84 บ้านกอสะเลียม 0 0 0 0 1 1 2 1 4
85 เจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2
86 บ้านลวงเหนือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
87 วัดเสาหิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
88 เทศบาลวัดเชียงยืน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
89 วัดเจ็ดยอด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 อนุบาลมยุรี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
รวม 190 155 136 481 572 258 121 73 951