สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงใหม่ 20 9 2 31 35 4 1 0 40
2 ชลประทานผาแตก 17 9 2 28 28 13 3 2 44
3 วัดช่างเคี่ยน 15 4 2 21 20 4 3 2 27
4 บ้านสันกำแพง 10 12 14 36 47 10 3 0 60
5 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 9 10 12 31 36 15 12 4 63
6 บ้านหนองโค้ง 9 9 2 20 20 10 3 1 33
7 คำเที่ยงอนุสสรณ์ 8 2 5 15 14 0 6 1 20
8 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 7 6 5 18 23 1 0 2 24
9 บ้านโป่งน้อย 7 5 4 16 17 4 2 1 23
10 วัดห้วยแก้ว 7 1 3 11 12 8 3 2 23
11 บ้านป่าเสร้า 6 5 7 18 19 13 3 0 35
12 บ้านดอนปิน 5 6 5 16 17 5 6 0 28
13 ชุมชนวัดท่าเดื่อ 5 4 1 10 11 10 1 1 22
14 บ้านร้องขี้เหล็ก 5 3 3 11 12 4 2 0 18
15 วัดล้านตอง 5 3 1 9 11 5 3 2 19
16 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย 5 2 3 10 11 7 5 1 23
17 วัดข่วงสิงห์ 5 0 0 5 5 1 0 0 6
18 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 4 3 2 9 9 2 1 1 12
19 บ้านแม่ปูคา 4 2 3 9 8 6 3 1 17
20 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 4 2 1 7 7 4 4 1 15
21 ท่าศาลา 4 2 0 6 7 3 0 0 10
22 วัดสวนดอก 4 1 3 8 10 1 0 0 11
23 ดาราวิทยาลัย 3 4 8 15 22 9 1 1 32
24 วัดดอนจั่น 3 4 2 9 8 5 1 1 14
25 บ้านป่าไม้แดง 3 3 2 8 10 3 4 4 17
26 วัดป่าข่อยใต้ 3 3 2 8 10 1 0 0 11
27 บ้านตลาดขี้เหล็ก 3 2 1 6 7 3 2 0 12
28 ทาเหนือวิทยา 3 2 0 5 5 2 3 1 10
29 บ้านป่าเหมือด 3 1 4 8 10 4 0 2 14
30 วัดขะจาว 3 1 0 4 5 0 0 0 5
31 สังวาลย์วิทยา 3 0 0 3 3 0 0 0 3
32 พุทธิโศภน 2 8 5 15 14 3 3 1 20
33 แม่โป่งประชาสามัคคี 2 4 8 14 15 6 2 0 23
34 แม่คือวิทยา 2 4 3 9 9 6 1 2 16
35 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 2 3 2 7 11 4 1 0 16
36 วัดร้องอ้อ 2 2 0 4 5 6 0 0 11
37 วัดป่าแดด 2 2 0 4 4 0 0 1 4
38 วัดบ้านน้อย 2 0 0 2 2 1 0 0 3
39 บ้านเชิงดอยสุเทพ 1 4 0 5 4 1 0 0 5
40 บ้านแม่หวาน 1 3 3 7 6 3 3 2 12
41 วัดวังสิงห์คำ 1 3 1 5 6 10 3 1 19
42 วัดสันมะฮกฟ้า 1 3 1 5 6 2 0 0 8
43 วัดห้วยทราย 1 2 2 5 10 5 9 1 24
44 บ้านบวกค้าง 1 2 1 4 5 1 1 0 7
45 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 1 1 4 6 12 3 1 5 16
46 วัดดอนชัย 1 1 1 3 6 5 0 0 11
47 บ้านท่าหลุกสันทราย 1 0 2 3 5 1 0 0 6
48 บ้านแม่เหียะสามัคคี 1 0 2 3 5 1 0 0 6
49 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 0 1 2 3 2 0 1 5
50 ศิริมังคลาจารย์ 1 0 1 2 1 1 0 0 2
51 วัดร้องวัวแดง 1 0 1 2 1 1 0 0 2
52 วัดเปาสามขา 1 0 0 1 3 4 0 2 7
53 สวนเด็กสันกำแพง 1 0 0 1 2 2 0 1 4
54 วัดเจ็ดยอด 1 0 0 1 2 1 0 0 3
55 บ้านห้วยทราย 1 0 0 1 2 0 1 0 3
56 วัดหนองป่าครั่ง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
57 บ้านป่างิ้ว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 วัดบ้านโห้ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 0 3 0 3 6 4 1 0 11
62 วัดสันกลางเหนือ 0 3 0 3 4 1 1 3 6
63 วัดเมืองสาตร 0 2 0 2 2 0 0 0 2
64 เชียงใหม่คริสเตียน 0 1 2 3 5 1 4 2 10
65 สารสาสน์วิเทศล้านนา 0 1 0 1 3 4 0 1 7
66 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 0 1 0 1 3 2 1 1 6
67 บ้านปางน้ำถุ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
68 แม่ตะไคร้ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
69 บ้านแม่ดอกแดง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
70 บริรักศึกษาเชียงใหม่ 0 1 0 1 1 3 0 1 4
71 บ้านสันทราย 0 1 0 1 1 0 0 1 1
72 เทพเสด็จวิทยา 0 0 4 4 6 3 3 4 12
73 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 0 0 1 1 3 2 0 0 5
74 บ้านแม่ฮ้อยเงิน 0 0 1 1 2 4 1 4 7
75 ขาลสุวรรณอนุสรณ์ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
76 บ้านบ่อหิน 0 0 1 1 2 1 0 0 3
77 บ้านโป่งกุ่ม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
78 วัดป่าตัน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
79 บ้านป่าป้อง 0 0 1 1 1 0 2 1 3
80 วัดป่าตาล 0 0 1 1 0 1 0 0 1
81 บ้านออนกลาง 0 0 0 0 3 2 1 2 6
82 วัดทรายมูล 0 0 0 0 3 0 1 0 4
83 บ้านม่วงโตน 0 0 0 0 3 0 0 1 3
84 บ้านแม่จ้อง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
85 บ้านออนหลวย 0 0 0 0 1 4 1 3 6
86 บ้านปางแดง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
87 บ้านกอสะเลียม 0 0 0 0 1 1 2 1 4
88 เจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2
89 บ้านลวงเหนือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
90 วัดเสาหิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
91 เทศบาลวัดเชียงยืน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
92 อนุบาลมยุรี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
รวม 228 178 151 557 673 267 121 74 1,061