สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสันกำแพง 47 10 3 0 60
2 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 36 15 12 4 63
3 อนุบาลเชียงใหม่ 35 4 1 0 40
4 ชลประทานผาแตก 28 13 3 2 44
5 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 23 1 0 2 24
6 ดาราวิทยาลัย 22 9 1 1 32
7 บ้านหนองโค้ง 20 10 3 1 33
8 วัดช่างเคี่ยน 20 4 3 2 27
9 บ้านป่าเสร้า 19 13 3 0 35
10 บ้านดอนปิน 17 5 6 0 28
11 บ้านโป่งน้อย 17 4 2 1 23
12 แม่โป่งประชาสามัคคี 15 6 2 0 23
13 พุทธิโศภน 14 3 3 1 20
14 คำเที่ยงอนุสสรณ์ 14 0 6 1 20
15 วัดห้วยแก้ว 12 8 3 2 23
16 บ้านร้องขี้เหล็ก 12 4 2 0 18
17 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 12 3 1 5 16
18 ชุมชนวัดท่าเดื่อ 11 10 1 1 22
19 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย 11 7 5 1 23
20 วัดล้านตอง 11 5 3 2 19
21 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 11 4 1 0 16
22 วัดห้วยทราย 10 5 9 1 24
23 บ้านป่าเหมือด 10 4 0 2 14
24 บ้านป่าไม้แดง 10 3 4 4 17
25 วัดสวนดอก 10 1 0 0 11
26 วัดป่าข่อยใต้ 10 1 0 0 11
27 แม่คือวิทยา 9 6 1 2 16
28 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 9 2 1 1 12
29 บ้านแม่ปูคา 8 6 3 1 17
30 วัดดอนจั่น 8 5 1 1 14
31 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 7 4 4 1 15
32 บ้านตลาดขี้เหล็ก 7 3 2 0 12
33 ท่าศาลา 7 3 0 0 10
34 วัดวังสิงห์คำ 6 10 3 1 19
35 วัดดอนชัย 6 5 0 0 11
36 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 6 4 1 0 11
37 เทพเสด็จวิทยา 6 3 3 4 12
38 บ้านแม่หวาน 6 3 3 2 12
39 วัดสันมะฮกฟ้า 6 2 0 0 8
40 วัดร้องอ้อ 5 6 0 0 11
41 ทาเหนือวิทยา 5 2 3 1 10
42 เชียงใหม่คริสเตียน 5 1 4 2 10
43 บ้านบวกค้าง 5 1 1 0 7
44 วัดข่วงสิงห์ 5 1 0 0 6
45 บ้านท่าหลุกสันทราย 5 1 0 0 6
46 บ้านแม่เหียะสามัคคี 5 1 0 0 6
47 วัดขะจาว 5 0 0 0 5
48 วัดสันกลางเหนือ 4 1 1 3 6
49 บ้านเชิงดอยสุเทพ 4 1 0 0 5
50 วัดป่าแดด 4 0 0 1 4
51 วัดเปาสามขา 3 4 0 2 7
52 สารสาสน์วิเทศล้านนา 3 4 0 1 7
53 บ้านออนกลาง 3 2 1 2 6
54 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 3 2 1 1 6
55 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 3 2 0 1 5
56 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 3 2 0 0 5
57 บ้านปางน้ำถุ 3 1 0 0 4
58 วัดทรายมูล 3 0 1 0 4
59 บ้านม่วงโตน 3 0 0 1 3
60 สังวาลย์วิทยา 3 0 0 0 3
61 บ้านแม่ฮ้อยเงิน 2 4 1 4 7
62 สวนเด็กสันกำแพง 2 2 0 1 4
63 แม่ตะไคร้ 2 1 1 0 4
64 วัดบ้านน้อย 2 1 0 0 3
65 วัดเจ็ดยอด 2 1 0 0 3
66 บ้านแม่ดอกแดง 2 1 0 0 3
67 ขาลสุวรรณอนุสรณ์ 2 1 0 0 3
68 บ้านบ่อหิน 2 1 0 0 3
69 บ้านห้วยทราย 2 0 1 0 3
70 วัดเมืองสาตร 2 0 0 0 2
71 บ้านโป่งกุ่ม 2 0 0 0 2
72 วัดป่าตัน 2 0 0 0 2
73 บ้านแม่จ้อง 2 0 0 0 2
74 บ้านออนหลวย 1 4 1 3 6
75 บริรักศึกษาเชียงใหม่ 1 3 0 1 4
76 บ้านปางแดง 1 2 2 0 5
77 บ้านกอสะเลียม 1 1 2 1 4
78 ศิริมังคลาจารย์ 1 1 0 0 2
79 วัดร้องวัวแดง 1 1 0 0 2
80 เจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 1 1 0 0 2
81 บ้านป่าป้อง 1 0 2 1 3
82 วัดหนองป่าครั่ง 1 0 0 1 1
83 บ้านสันทราย 1 0 0 1 1
84 บ้านป่างิ้ว 1 0 0 0 1
85 วัดบ้านโห้ง 1 0 0 0 1
86 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 0 0 0 1
87 เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 0 0 0 1
88 บ้านลวงเหนือ 1 0 0 0 1
89 วัดเสาหิน 1 0 0 0 1
90 เทศบาลวัดเชียงยืน 1 0 0 0 1
91 วัดป่าตาล 0 1 0 0 1
92 อนุบาลมยุรี 0 1 0 0 1
รวม 673 267 121 74 1,061