วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 181
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเชิงดอยสุเทพ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดป่าตาล สพป. เชียงใหม่ เขต 1 73.36 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปางแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 68.83 ทองแดง 4
5 บ้านกอสะเลียม สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65.31 ทองแดง 5
6 บ้านออนหลวย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 63.57 ทองแดง 6
7 วัดป่าแดด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 36 เข้าร่วม 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 102
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทาเหนือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พุทธิโศภน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 81 ทอง 4
5 บ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง 5
6 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76 เงิน 6
7 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75 เงิน 7
8 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 70 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 787
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดล้านตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง 4
5 วัดเสาหิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง 6
7 วัดห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 016
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดป่าตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน 4
5 ชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75 เงิน 5
6 อนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 72 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

รหัสกิจกรรม : 702
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 93.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดดอนชัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86.80 ทอง 4
5 วัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83.80 ทอง 5
6 บ้านป่าเหมือด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 81.80 ทอง 6
7 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80.80 ทอง 7
8 ดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78.60 เงิน 8
9 อนุบาลมยุรี สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78.20 เงิน 9
10 วัดสันกลางเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76.20 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 307
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าเหมือด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสันกลางเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่เหียะสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง 4
5 บ้านตลาดขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78 เงิน 5
6 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76 เงิน 6
7 บริรักศึกษาเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 308
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าเหมือด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสันกลางเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่เหียะสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84 ทอง 4
5 บ้านปางน้ำถุ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78 เงิน 5
6 บ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน 6
7 วัดเปาสามขา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76 เงิน 7
8 บริรักศึกษาเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75 เงิน 8
9 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 604
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 พุทธิโศภน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88 ทอง 4
5 วัดเปาสามขา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88 ทอง 4
6 วัดดอนชัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง 6
7 บ้านลวงเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86 ทอง 7
8 สารสาสน์วิเทศล้านนา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง 8
9 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84 ทอง 9
10 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83 ทอง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 071
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 602
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 คำเที่ยงอนุสสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง 4
5 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86 ทอง 5
6 วัดดอนชัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง 6
7 บ้านม่วงโตน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83 ทอง 7
8 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82 ทอง 8
9 อนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

รหัสกิจกรรม : 703
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 94.40 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87.40 ทอง 4
5 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86.80 ทอง 5
6 วัดวังสิงห์คำ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84.20 ทอง 6
7 วัดห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84.20 ทอง 6
8 โกวิทธำรงเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84 ทอง 8
9 บ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 81.60 ทอง 9
10 บ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80.20 ทอง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 184
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดป่าแดด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสันมะฮกฟ้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านร้องขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำเที่ยงอนุสสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 63.28 ทองแดง 4
5 บ้านป่าเหมือด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 57.93 เข้าร่วม 5
6 บ้านออนหลวย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 52.39 เข้าร่วม 6
7 บริรักศึกษาเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 49.27 เข้าร่วม 7
8 บ้านกอสะเลียม สพป. เชียงใหม่ เขต 1 48.29 เข้าร่วม 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 766
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเชิงดอยสุเทพ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77.56 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสันมะฮกฟ้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 72.92 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 66.86 ทองแดง 4
5 วัดห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 51.10 เข้าร่วม 5
6 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 32.18 เข้าร่วม 6
7 บ้านแม่หวาน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 23.67 เข้าร่วม 7
8 บ้านออนหลวย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 23.01 เข้าร่วม 8
9 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 19.54 เข้าร่วม 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 736
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พุทธิโศภน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโป่งกุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83 ทอง 4
5 ดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง 5
6 บ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน 6
7 วัดดอนชัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74 เงิน 7
8 บ้านออนหลวย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 048
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 94.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่โป่งประชาสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 734
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บริรักศึกษาเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่โป่งประชาสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87.25 ทอง 4
5 วัดดอนชัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86 ทอง 5
6 บ้านกอสะเลียม สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84.25 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 311
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าเหมือด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง 4
5 อนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง 5
6 บ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78 เงิน 6
7 โกวิทธำรงเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน 7
8 ชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75 เงิน 8
9 วัดเปาสามขา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 803
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 802
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 801
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 800
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 796
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 795
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำเที่ยงอนุสสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 312
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่าเหมือด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89 ทอง 4
5 บ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88 ทอง 5
6 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78 เงิน 6
7 ดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน 7
8 บ้านปางแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 794
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 810
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75 เงิน 4
5 สารสาสน์วิเทศล้านนา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 70 เงิน 5
6 พุทธิโศภน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65 ทองแดง 6
7 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 60 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 789
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 97.79 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท สพป. เชียงใหม่ เขต 1 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 71.15 เงิน 4
5 อนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 71.12 เงิน 5
6 คำเที่ยงอนุสสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 61.28 ทองแดง 6
7 บ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 60.98 ทองแดง 7
8 ดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 58.88 เข้าร่วม 8
9 สารสาสน์วิเทศล้านนา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 57.67 เข้าร่วม 9
10 วัดเปาสามขา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 46.59 เข้าร่วม 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 020
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดล้านตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสวนดอก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง 4
5 เทพเสด็จวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง 4
6 บ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84 ทอง 6
7 วัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82 ทอง 7
8 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78 เงิน 8
9 โกวิทธำรงเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 024
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทาเหนือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเชิงดอยสุเทพ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90 ทอง 4
5 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง 5
6 วัดสันกลางเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง 5
7 เจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง 5
8 ดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง 8
9 เทพเสด็จวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84 ทอง 9
10 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82 ทอง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 375
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน