แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส (ระดับเขตพื้นที่)
ปฏิทินการแข่งขัน
   7-10 ส.ค. 60 โรงเรียนตรวจสอบรายการแข่งขันเดิม และรายการแข่งขันที่เพิ่มเติม
   15-20 ส.ค. 60 เปิดระบบให้แต่โรงเรียนแก้ไข เปลี่ยนตัว นักเรียน ครูผู้สอน
   1 ก.ย. 60 เป็นต้นไป โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน

แบบฟอร์มกรอกรายการเพิ่มเติม << คลิกดาวน์โหลด
      หากโรงเรียนใดต้องการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันให้แจ้งมาทาง E-Paperless
ของโรงเรียนชลประทานผาแตก ภายในวันที่กำหนด เวลาไม่เกิน 18.00 น.
ได้ทำการแจ้งข่าวผ่านทาง E-Paperless ของแต่ละโรงเรียนแล้ว

กลุ่มไลน์การแข่งขันระดับมัธยมขยายโอกาส
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานปัญหาการใช้งานระบบ
วันศุกร์ ที่ 04 สิงหาคม 2560 เวลา 23:36 น.