งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

�ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :
----------------------------------ระดับเขตพื้นที่----------------------------------
� �♦ รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่� 6-15 ก.ย. 2560
� �♦�สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู� 15 ก.ย. 2560
� �♦�ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข� 12-14 ก.ย. 2560
� �♦�พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน
� �♦�จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่�
1-6 ต.ค.2560
6 ต.ค. 2560
� �♦�ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่� 9 ต.ค. 2560
� �♦�พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน� 12 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป

-------------------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------------------
� �♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค 1-20 พ.ย. 2560
� �♦�ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 20 พ.ย. 2560
� �♦�แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 20-25 พ.ย. 2560
� �♦�ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 26-30 พ.ย. 2560
� �♦�พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
� �♦�การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกำแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 2560
---------------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------
���♦�การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6  
ครั้งที่ 67  ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
  ตรวจสอบ แก้ไข รายชื่อนักเรียน ครู 20-25 พ.ย. 2560
ตรวจสอบ แก้ไข รายชื่อนักเรียน ครู 20-25 พ.ย. 2560
http://north67.sillapa.net/sp-center/?name=index
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:56 น.
  ศูนย์ประสานงานการแข่งขันระดับภาคเหนืองานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67 จังหวัดกำแพงเพชร
                                 ศูนย์การแข่งขัน
http://www.zabzaa.com/upload/download.php?file=191IMG_0002.pdf
http://www.zabzaa.com/upload/download.php?file=548IMG.pdf
http://www.zabzaa.com/upload/download.php?file=502IMG_0001.pdf
วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09:33 น.
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สพป.)
 
กำหนดการส่ง เอกสาร "กิจกรรมนักเรียนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor)"
1. ส่งภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
2. จำนวน 5 เล่ม
3. ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส  ส่งทางไปรษณีย์ ถึง
นางสาวภัคจิรา  ทองแจ้ง  
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม  เลขที่ 7 หมู่่ 3 ตำบลไทรงาม
อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
โทรศัพท์ติดต่อ
นายอุดม  ลีลา  ผอ.รร.บ้านทุ่งมหาศาล  โทร.061-3657375
วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 08:59 น.
  ศูนย์สังคมศึกษาฯ (สพม.)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สพม.)
กำหนดการส่ง  "ภาพยนต์สั้น " 
1. จัดส่งเอกสาร ดังนี้    
   - รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จำนวน 5 ชุด
   - DVD บันทึกผลงานภาพยนต์สั้น จำนวน 5 แผ่น    
   - บทภาพยนต์สั้น จำนวน 5 เล่ม 
(ผู้ส่งภาพยนต์สั้นเข้าประกวดควรเตรียมผลงาน 1 ชุด ในวันนำเสนอผลงาน)
2. ส่งภายในวันที่  30  พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์  จดหมายลงทะเบียน)
3. ส่งทางไปรษณีย์ ถึง  
   นายเอกวิทย์  มังอะนะ (ภาพยนต์สั้น)
   โรงเรียนขาณุวิทยา ต.แสนตอ  อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร 62130
   เบอรโทรติดต่อ     
  นายเอกวิทย์ มังอะนะ รอง ผอ.รร.ขาณุวิทยา โทร 089-4600027
วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 08:58 น.
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สพป.)
 
กำหนดการส่ง เอกสาร "กิจกรรมนักเรียนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor)"
1. ส่งภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
2. จำนวน 5 เล่ม
3. ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส  ส่งทางไปรษณีย์ ถึง
นางสาวภัคจิรา  ทองแจ้ง  
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม  เลขที่ 7 หมู่่ 3 ตำบลไทรงาม
อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62150
โทรศัพท์ติดต่อ
นายอุดม  ลีลา  ผอ.รร.บ้านทุ่งมหาศาล  โทร.061-3657375
วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 08:58 น.
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สพป.)
 
กำหนดการส่ง  เอกสาร “กิจกรรมสภานักเรียน” 
1. ส่งภายในวันที่  25 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์  จดหมายลงทะเบียน)
2. จำนวน  5  เล่ม
3. * ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส  ส่งทางไปรษณีย์ ถึง  
นายวีระ  บัวผัน
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ตำบลพานทอง  อำเภอไทรงาม 
จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์ 62150
เบอร์โทรติดต่อ 
นายวีระ  บัวผัน  ผอ.รร.บ้านบ่อแก้ว  โทร. 061-6845891, 081-9629631, 096-6611191
วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 08:57 น.
  ศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์(สพป.)

 
กำหนดการส่งเอกสาร"การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ (สพป.) 1.ให้จัดส่งเล่มรายงานโครงงานตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 5 เล่ม 2.ส่ง CD Clip VDO นำเสนอขั้นตอนการ ทำงานของซอฟต์แวร์ของโครงงานความยาวไม่เกิน 5 นาที จำนวน 1 แผ่น 3.ส่งก่อนวันที่ 1ธันวาคม 2560 ทางไปรษณีย์...(ยึดวันประทับตราไปรษณีย์)..ส่งถึง นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร(หน้าวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร) ถ.ปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 เบอร์โทร.088-2747828 **หากพ้นกำหนดคณะกรรมการจะพิจารณาตัดคะแนนตามความเหมาะสม.
วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 08:57 น.
  ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ (สพป.)
 
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ (สพป.)
กำหนดการส่ง  “โครงงาน คณิตศาสตร์” 
1. ส่งภายในวันที่  24 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)
2. จำนวน  6  เล่ม
3. * ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส  ส่งทางไปรษณีย์ ถึง  
นายขจรยศ  บุรุษศรี
โรงเรียนวัดคูยาง
ตำบลในเมือง   
อำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์ 62000
เบอร์โทรติดต่อ 
นายขจรยศ  บุรุษศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง   โทร. 061-7963454
นางนัยนา  นิลคล้าย   ศึกษานิเทศก์  ศธจ.กำแพงเพชร โทร. 081-2819157
วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 08:56 น.
  ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ (สพม.)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ (สพม.)
กำหนดการส่ง  เอกสาร “โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการและประเภททฤษฎี” 
1. ส่งภายในวันที่  24 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)             
2. จำนวน 5 เล่ม
3. ระดับมัธยมศึกษา ส่งทางไปรษณีย์ ถึง
นางสาวฐานิตา  บุญธรรม
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
ตำบลถ้ำกระต่ายทอง  อำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์  62110
เบอร์โทรติดต่อ
นางสาวฐานิตา  บุญธรรม  ครู โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  โทร 087-3318374
วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 08:55 น.
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สพป.)
กำหนดการส่ง  "ภาพยนต์สั้น " 
1. จัดส่งเอกสาร ดังนี้
   - รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จำนวน 5 ชุด
   - DVD บันทึกผลงานภาพยนต์สั้น จำนวน 5 แผ่น 
   - บทภาพยนต์สั้น จำนวน 5 เล่ม 
(ผู้ส่งภาพยนต์สั้นเข้าประกวดควรเตรียมผลงาน 1 ชุด ในวันนำเสนอผลงาน)
2. ส่งภายในวันที่  1  ธันวาคม 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์  จดหมายลงทะเบียน)
3. ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส ส่งทางไปรษณีย์ ถึง 
   นายคำรณ  แสนหาญ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 
   ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย 
   ตำบลหนองปลิง    อำเภอเมืองกำแพงเพชร 
   จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์   62000
เบอร์โทรติดต่อ
นายคำรณ  แสนหาญ ศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.1 โทร.086-9259179
นายสามารถ  กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.2 โทร.083-6224111 
วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 08:55 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 105
จำนวนทีม 883
จำนวนนักเรียน 1,850
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,259
จำนวนกรรมการ 541
ครู+นักเรียน 3,109
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,650
ประกาศผลแล้ว 181/273 (66.30%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 14
สัปดาห์นี้ 33
สัปดาห์ที่แล้ว 111
เดือนนี้ 263
เดือนที่แล้ว 311
ปีนี้ 978
ทั้งหมด 74,595