แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 68 52 77.61% 13 19.4% 2 2.99% 0 0% 67
2 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 41 34 94.44% 1 2.78% 1 2.78% 0 0% 36
3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 29 23 82.14% 3 10.71% 2 7.14% 0 0% 28
4 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 23 19 82.61% 2 8.7% 1 4.35% 1 4.35% 23
5 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 23 19 86.36% 2 9.09% 1 4.55% 0 0% 22
6 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 26 18 75% 4 16.67% 2 8.33% 0 0% 24
7 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 23 18 78.26% 4 17.39% 1 4.35% 0 0% 23
8 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 29 17 60.71% 10 35.71% 1 3.57% 0 0% 28
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 31 15 51.72% 11 37.93% 2 6.9% 1 3.45% 29
10 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 25 14 56% 5 20% 4 16% 2 8% 25
11 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 19 14 77.78% 3 16.67% 1 5.56% 0 0% 18
12 โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 21 13 61.9% 8 38.1% 0 0% 0 0% 21
13 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 20 13 65% 5 25% 2 10% 0 0% 20
14 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 16 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
15 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 15 12 85.71% 1 7.14% 0 0% 1 7.14% 14
16 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 22 11 52.38% 9 42.86% 1 4.76% 0 0% 21
17 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 15 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
18 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 15 10 66.67% 4 26.67% 0 0% 1 6.67% 15
19 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 14 10 83.33% 1 8.33% 0 0% 1 8.33% 12
20 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 15 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
21 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
22 โรงเรียนบ้านกระแล 10 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
23 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 17 8 47.06% 7 41.18% 1 5.88% 1 5.88% 17
24 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
25 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
26 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
27 โรงเรียนเพียงหลวง 16 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
28 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 18 7 38.89% 5 27.78% 3 16.67% 3 16.67% 18
29 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 14 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
30 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
31 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 14 7 53.85% 3 23.08% 3 23.08% 0 0% 13
32 โรงเรียนปอวิทยา 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
33 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 12 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
34 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
35 โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
36 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
37 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
38 โรงเรียนบ้านบุญนาค 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
39 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 11 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
40 โรงเรียนบ้านปากอิง 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
41 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
42 โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
43 โรงเรียนวรรณศรวิทยา 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
44 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
45 โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านชมภู 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
48 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
49 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
50 โรงเรียนบรรพตวิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
51 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
52 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
55 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านทรายทอง 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
58 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
59 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 9 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
62 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
64 โรงเรียนบ้านม่วงยาย 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านหลู้ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
66 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล 7 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
68 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
69 โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านสันทรายมูล 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
71 โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 6 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนริมโขงวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
77 โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
79 โรงเรียนบ้านหวาย 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านผาแล 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านศรีลานนา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
86 โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านหนองเสา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านหลวง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
94 โรงเรียนพระกุมารเยซูเชียงของ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านแม่เปา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
98 โรงเรียนบ้านก๊อ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านขอนซุง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านบ่อแสง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านดอนไชย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านปล้องส้าน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านหนองเตา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนศรีสว่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
128 โรงเรียนบ้านน้ำม้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คุณฉัตรชฎา อำนา โทร 086-1949247,คุณจันทรา บุญเที่ยง โทร 087-1794135
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]