การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 013
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งนาน้อย สพป. เชียงราย เขต 4 95.31 ทอง ชนะเลิศ
2 เพียงหลวง 16 สพป. เชียงราย เขต 4 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรรพตวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 310
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ
2 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไตรมิตรวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 82 ทอง 4
5 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 4 80 ทอง 5
6 บ้านรักแผ่นดิน สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน 6
7 บ้านเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4 77 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 313
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 721
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแผ่นดินทอง สพป. เชียงราย เขต 4 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 4 76 เงิน 4
5 บ้านทุ่งนาน้อย สพป. เชียงราย เขต 4 74 เงิน 5
6 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป. เชียงราย เขต 4 71 เงิน 6
7 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 300
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งนาน้อย สพป. เชียงราย เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 4 76 เงิน 4
5 สันทรายงามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 74 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 788
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุญนาค สพป. เชียงราย เขต 4 99.95 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยคุ สพป. เชียงราย เขต 4 48.91 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 43.73 เข้าร่วม 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 029
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 4 72 เงิน 4
5 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป. เชียงราย เขต 4 49 เข้าร่วม 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 732
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านร่องแช่ สพป. เชียงราย เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง 4
5 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 731
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไตรมิตรวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 86.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านร่องแช่ สพป. เชียงราย เขต 4 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีดอนไชยวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 94.80 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านต้าตลาด สพป. เชียงราย เขต 4 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยคุ สพป. เชียงราย เขต 4 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองแรดวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 88.60 ทอง 4
5 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง 5
6 บ้านเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4 82.41 ทอง 6
7 บ้านแผ่นดินทอง สพป. เชียงราย เขต 4 82 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป. เชียงราย เขต 4 88.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งนาน้อย สพป. เชียงราย เขต 4 83.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 82.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 4 80 ทอง 4
5 บ้านร่องแช่ สพป. เชียงราย เขต 4 80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองแรดวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 89.20 ทอง ชนะเลิศ
2 ขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4 80.20 ทอง 4
5 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป. เชียงราย เขต 4 77.20 เงิน 5
6 บ้านแผ่นดินทอง สพป. เชียงราย เขต 4 76.40 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านต้าตลาด สพป. เชียงราย เขต 4 74.60 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไตรมิตรวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 86.60 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 81.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านร่องแช่ สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 4 75.20 เงิน 4
5 ชุมชนบ้านต้าตลาด สพป. เชียงราย เขต 4 74 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 371
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 94.20 ทอง ชนะเลิศ
2 ปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแผ่นดินทอง สพป. เชียงราย เขต 4 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 87.80 ทอง 4
5 บ้านเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4 84.40 ทอง 5
6 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง 6
7 ชุมชนบ้านต้าตลาด สพป. เชียงราย เขต 4 79 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 353
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยลึก สพป. เชียงราย เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 4 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป. เชียงราย เขต 4 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีดอนไชยวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 84.75 ทอง 4
5 บ้านทุ่งนาน้อย สพป. เชียงราย เขต 4 84.25 ทอง 5
6 เพียงหลวง 16 สพป. เชียงราย เขต 4 81.75 ทอง 6
7 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 4 74.25 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 308
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพญาพิภักดิ์ สพป. เชียงราย เขต 4 92.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองเตา สพป. เชียงราย เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วรรณศรวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 85.80 ทอง 4
5 บ้านงิ้วใหม่ สพป. เชียงราย เขต 4 84.60 ทอง 5
6 บ้านห้วยซ้อ สพป. เชียงราย เขต 4 78.20 เงิน 6
7 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) สพป. เชียงราย เขต 4 75.80 เงิน 7
8 บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 263
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกระแล สพป. เชียงราย เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ลูกรักเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแผ่นดินทอง สพป. เชียงราย เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 4 89 ทอง 4
5 บ้านหวาย สพป. เชียงราย เขต 4 86 ทอง 5
6 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 77 เงิน 6
7 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน 7
8 บ้านทรายทอง สพป. เชียงราย เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 262
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกระแล สพป. เชียงราย เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ
2 จำไฮบ้านเหล่า สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรรพตวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านน้ำม้า สพป. เชียงราย เขต 4 76 เงิน 4
5 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 4 75.60 เงิน 5
6 อนุบาลพญาเม็งราย สพป. เชียงราย เขต 4 75.60 เงิน 5
7 บ้านลุงท่าเจริญ สพป. เชียงราย เขต 4 74.60 เงิน 7
8 บ้านแผ่นดินทอง สพป. เชียงราย เขต 4 74.60 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 307
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วรรณศรวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) สพป. เชียงราย เขต 4 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพญาพิภักดิ์ สพป. เชียงราย เขต 4 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 86.80 ทอง 4
5 ไตรมิตรวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง 5
6 บ้านลุงท่าเจริญ สพป. เชียงราย เขต 4 83.80 ทอง 6
7 บ้านแม่ลอยไร่ สพป. เชียงราย เขต 4 80.40 ทอง 7
8 บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 สพป. เชียงราย เขต 4 76.70 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 047
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแผ่นดินทอง สพป. เชียงราย เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ
2 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 4 81 ทอง 4
5 ปอวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน 5
6 ชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 094
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ปอวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 4 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านร่องแช่ สพป. เชียงราย เขต 4 64 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 091
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองแรดวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพญาพิภักดิ์ สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 76 เงิน 4
5 บ้านราษฎร์ภักดี สพป. เชียงราย เขต 4 74 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 792
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งนาน้อย สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่าแดงห้วยหลวง สพป. เชียงราย เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 72 เงิน 5
6 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 70 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 4 60 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 335
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 4 85.41 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตีนเป็ด สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขอนซุง สพป. เชียงราย เขต 4 81.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ลูกรักเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 75.73 เงิน 4
5 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง สพป. เชียงราย เขต 4 65.73 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 329
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตีนเป็ด สพป. เชียงราย เขต 4 83.25 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 4 75.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ลูกรักเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 68.65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 190
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยหาน สพป. เชียงราย เขต 4 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 89.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4 86.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านราษฎร์ภักดี สพป. เชียงราย เขต 4 86.61 ทอง 4
5 บ้านป่าแดงห้วยหลวง สพป. เชียงราย เขต 4 84.62 ทอง 5
6 หนองแรดวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 83.57 ทอง 6
7 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 80.46 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยหาน สพป. เชียงราย เขต 4 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 84.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านราษฎร์ภักดี สพป. เชียงราย เขต 4 82.93 ทอง 4
5 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 345
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านม่อนป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 4 84.75 ทอง ชนะเลิศ
2 ลูกรักเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 330
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 84.25 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 336
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองแรดวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 80.75 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน