การนำผลงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษเข้าร่วมในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
 การนำผลงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษเข้าร่วมในการแข่งขัน         งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
วันอังคาร ที่ 05 กันยายน 2560 เวลา 14:29 น.