สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 (อาคาร 2) (ลูกเสือสามัญ)  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง การงานอาชีพ  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ศิลปะ (ดนตรี 1)  
4 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน พิธี/สังคม/นาฏศิลป์/  
5 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย ศิลปะ (ดนตรี 2)  
6 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สุขศึกษา/พลศึกษา  
7 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
8 โรงเรียนประชาสันติภาพ หุ่นยนต์  
9 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ นักบินน้อย สพฐ.  
10 โรงเรียนวัดคูยาง คณิต/วิทย์/ทัศน์ศิลป์  
11 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ปฐมวัย/ภาษาไทย/ต่างประเทศ/คอมพิวเตอร์  
12 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (ลูกเสือสำรอง)  
13 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา เรียนรวม  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไพฑูรย์ มะณู โทรศัพท์ 0875720939
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]