งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 2 (อาคารกรุณา) ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 11.00 นฺ
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 2 (อาคารกรุณา) ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 11.00 นฺ
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 2 (อาคารกรุณา) ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 11.00 นฺ
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 2 (อาคารกรุณา) ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 12.00 นฺ
-
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 2 (อาคารกรุณา) ชั้น 1 ห้อง ป.1/5 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 12.00 นฺ
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 2 (อาคารกรุณา) ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 - 1/4 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 12.00 นฺ
-
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 2 (อาคารกรุณา) ชั้น 1 ห้อง ป.1/5 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 12.00 นฺ
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 3 (อาคารมุทิตา) ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 11.30 นฺ
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 1 (อาคารเมตตา) ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 11.30 นฺ
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 4 (อาคารอุเบกขา) ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 11.00 นฺ
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 4 (อาคารอุเบกขา) ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 11.00 นฺ
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 4 (อาคารอุเบกขา) ชั้น 2 ห้อง ป.5/6 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 11.00 นฺ
-
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหารเก่า 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 16.30 นฺ
-
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหารเก่า 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 16.30 นฺ
-
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 3 (อาคารมุทิตา) ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 16.30 นฺ
-
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 3 (อาคารมุทิตา) ชั้น 2 ห้อง ป.4/6 15 ก.ย. 2560 09.00 น. - 16.30 นฺ
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไพฑูรย์ มะณู โทรศัพท์ 0875720939
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]