งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก หอประชุม 16 ก.ย. 2560 09.30-12.30
-
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก หอประชุม 16 ก.ย. 2560 09.30-12.30
-
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก หอประชุม 16 ก.ย. 2560 13.00-15.00
-
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก หอประชุม 16 ก.ย. 2560 13.00-15.00
-
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
-
-
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
-
-
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก หอประชุม 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ห้อง ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไพฑูรย์ มะณู โทรศัพท์ 0875720939
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]