งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ไม่มีการแข่งขัน : ใช้ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตฯ ตามประกาศของ สพป.กพ.1 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560
-
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน : ใช้ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตฯ ตามประกาศของ สพป.กพ.1 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560
-
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน : ใช้ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขต แล้ว ตามประกาศของ สพป.กพ.1 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560
-
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน : ใช้ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขต แล้ว ตามประกาศของ สพป.กพ.1 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560
-
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน : ใช้ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขต แล้ว ตามประกาศของ สพป.กพ.1 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560
-
-
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน : ใช้ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขต แล้ว ตามประกาศของ สพป.กพ.1 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560
-
-
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน : ใช้ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขต แล้ว ตามประกาศของ สพป.กพ.1 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560
-
-
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารพิสุทธิ์จงกลนี ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมอัจฉริยบงกชชั้นล่าง 17 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารพิสุทธิ์จงกลนี ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมอัจฉริยบงกชชั้นล่าง 16 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารหลังใหม่สีฟ้า ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 16 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารหลังใหม่สีฟ้า ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 16 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไพฑูรย์ มะณู โทรศัพท์ 0875720939
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]