แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กำแพงเพชร เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 51 39 79.59% 2 4.08% 3 6.12% 5 10.2% 49
2 โรงเรียนวัดคูยาง 49 29 64.44% 11 24.44% 3 6.67% 2 4.44% 45
3 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 38 27 71.05% 7 18.42% 4 10.53% 0 0% 38
4 โรงเรียนสาธิต 34 27 79.41% 6 17.65% 0 0% 1 2.94% 34
5 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 39 24 63.16% 7 18.42% 7 18.42% 0 0% 38
6 โรงเรียนบ้านลานไผ่ 54 21 43.75% 8 16.67% 14 29.17% 5 10.42% 48
7 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 29 18 72% 4 16% 2 8% 1 4% 25
8 โรงเรียนบ้านโนนจั่น 39 17 47.22% 9 25% 8 22.22% 2 5.56% 36
9 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 26 15 57.69% 4 15.38% 5 19.23% 2 7.69% 26
10 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 26 15 60% 4 16% 3 12% 3 12% 25
11 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 22 14 63.64% 5 22.73% 1 4.55% 2 9.09% 22
12 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 31 13 41.94% 13 41.94% 3 9.68% 2 6.45% 31
13 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 26 13 50% 7 26.92% 5 19.23% 1 3.85% 26
14 โรงเรียนบ้านดงซ่อม 22 13 59.09% 6 27.27% 2 9.09% 1 4.55% 22
15 โรงเรียนบ้านบางลาด 20 12 66.67% 5 27.78% 1 5.56% 0 0% 18
16 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 30 12 42.86% 4 14.29% 9 32.14% 3 10.71% 28
17 โรงเรียนบ้านเทพนคร 24 12 52.17% 3 13.04% 5 21.74% 3 13.04% 23
18 โรงเรียนสหวิทยาคม 32 11 34.38% 16 50% 3 9.38% 2 6.25% 32
19 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 25 11 45.83% 8 33.33% 3 12.5% 2 8.33% 24
20 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 28 11 44% 7 28% 6 24% 1 4% 25
21 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 23 11 47.83% 5 21.74% 3 13.04% 4 17.39% 23
22 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 25 11 45.83% 4 16.67% 6 25% 3 12.5% 24
23 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 21 11 52.38% 3 14.29% 5 23.81% 2 9.52% 21
24 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 30 10 33.33% 14 46.67% 3 10% 3 10% 30
25 โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 21 10 47.62% 7 33.33% 3 14.29% 1 4.76% 21
26 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 19 10 55.56% 7 38.89% 1 5.56% 0 0% 18
27 โรงเรียนบ้านตอรัง 19 10 55.56% 4 22.22% 4 22.22% 0 0% 18
28 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 27 9 39.13% 9 39.13% 5 21.74% 0 0% 23
29 โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 26 9 36% 5 20% 4 16% 7 28% 25
30 โรงเรียนบ้านลานหิน 17 9 52.94% 5 29.41% 1 5.88% 2 11.76% 17
31 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 24 9 42.86% 4 19.05% 4 19.05% 4 19.05% 21
32 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 18 9 50% 4 22.22% 2 11.11% 3 16.67% 18
33 โรงเรียนบ้านจันทิมา 15 9 60% 3 20% 2 13.33% 1 6.67% 15
34 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 14 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
35 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 21 9 50% 2 11.11% 5 27.78% 2 11.11% 18
36 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 21 8 40% 10 50% 2 10% 0 0% 20
37 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 25 8 33.33% 7 29.17% 5 20.83% 4 16.67% 24
38 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 16 8 50% 7 43.75% 1 6.25% 0 0% 16
39 โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 21 8 38.1% 5 23.81% 6 28.57% 2 9.52% 21
40 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 17 8 50% 2 12.5% 4 25% 2 12.5% 16
41 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 34 7 24.14% 9 31.03% 5 17.24% 8 27.59% 29
42 โรงเรียนบ้านหนองโสน 18 7 38.89% 5 27.78% 4 22.22% 2 11.11% 18
43 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 16 7 46.67% 3 20% 3 20% 2 13.33% 15
44 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 14 7 50% 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 14
45 โรงเรียนบ้านหนองแดน 12 7 58.33% 3 25% 0 0% 2 16.67% 12
46 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 14 7 53.85% 1 7.69% 4 30.77% 1 7.69% 13
47 โรงเรียนบ้านลานตาบัว 23 6 26.09% 9 39.13% 6 26.09% 2 8.7% 23
48 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 25 6 25% 8 33.33% 5 20.83% 5 20.83% 24
49 โรงเรียนบ้านเกศกาสร 25 6 31.58% 8 42.11% 1 5.26% 4 21.05% 19
50 โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 23 6 27.27% 7 31.82% 9 40.91% 0 0% 22
51 โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 22 6 27.27% 6 27.27% 7 31.82% 3 13.64% 22
52 โรงเรียนบ้านวังทอง 20 6 30% 6 30% 3 15% 5 25% 20
53 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 15 6 42.86% 5 35.71% 1 7.14% 2 14.29% 14
54 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 13 6 50% 4 33.33% 0 0% 2 16.67% 12
55 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 14 6 42.86% 2 14.29% 4 28.57% 2 14.29% 14
56 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา 11 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
57 โรงเรียนบ้านลานกระทิง 11 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
58 โรงเรียนเทศบาล 2 (ทุ่งสวน) 21 5 29.41% 6 35.29% 6 35.29% 0 0% 17
59 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 17 5 29.41% 4 23.53% 6 35.29% 2 11.76% 17
60 โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย 13 5 38.46% 4 30.77% 1 7.69% 3 23.08% 13
61 โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
62 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 19 4 22.22% 6 33.33% 3 16.67% 5 27.78% 18
63 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 13 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 1 7.69% 13
64 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 15 4 28.57% 2 14.29% 5 35.71% 3 21.43% 14
65 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 10 4 40% 2 20% 4 40% 0 0% 10
66 โรงเรียนบ้านหนองขาม 12 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 4 33.33% 12
67 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 11 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
68 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
69 โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านหนองปากดง 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
71 โรงเรียนบ้านไร่ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 8 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
73 โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 18 3 16.67% 10 55.56% 2 11.11% 3 16.67% 18
77 โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 16 3 21.43% 9 64.29% 2 14.29% 0 0% 14
78 โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 21 3 15% 8 40% 7 35% 2 10% 20
79 โรงเรียนบ้านลานสะเดา 14 3 21.43% 5 35.71% 5 35.71% 1 7.14% 14
80 โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 8 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
81 โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 8 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
82 โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 17 3 17.65% 4 23.53% 7 41.18% 3 17.65% 17
83 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
84 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
85 โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 14 3 21.43% 3 21.43% 6 42.86% 2 14.29% 14
86 โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
87 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 9 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
88 โรงเรียนบ้านวังโขน 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
89 โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 8 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
90 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
91 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
92 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 11 3 27.27% 1 9.09% 6 54.55% 1 9.09% 11
93 โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
94 โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
95 โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านหนองแขม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
98 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านเด่นพระ 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
101 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
102 โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
103 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านโขมงหัก 21 2 11.76% 9 52.94% 6 35.29% 0 0% 17
105 โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 13 2 15.38% 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 13
106 โรงเรียนบ้านปางขนุน 11 2 18.18% 4 36.36% 5 45.45% 0 0% 11
107 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 10 2 20% 4 40% 3 30% 1 10% 10
108 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 9 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
109 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 7 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
110 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา 11 2 18.18% 2 18.18% 7 63.64% 0 0% 11
111 โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 8 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
112 โรงเรียนบ้านเนินกรอย 10 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
113 โรงเรียนบ้านนานอก 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
114 โรงเรียนบ้านคุยประดู่ 7 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
115 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
116 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
117 โรงเรียนบ้านวังตะแบก 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
118 โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 10 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
119 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านหนองจิก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านเมืองพาน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม 7 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
123 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
124 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
125 โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านเก่า 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
127 โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 10 1 10% 6 60% 0 0% 3 30% 10
128 โรงเรียนบ้านไร่ดง 6 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
129 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 12 1 8.33% 4 33.33% 6 50% 1 8.33% 12
130 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ 10 1 10% 4 40% 3 30% 2 20% 10
131 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 8 1 12.5% 4 50% 3 37.5% 0 0% 8
132 โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 8 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
133 โรงเรียนบ้านวังประดา 12 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 9
134 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
135 โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร 7 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
137 โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
138 โรงเรียนบ้านหนองทราย 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
139 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
140 โรงเรียนบ้านวังมะค่า 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
141 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 6 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 3 50% 6
142 โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
143 โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
144 โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านโนนโก 9 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 4 44.44% 9
146 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 9 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
147 โรงเรียนบ้านหัวยาง 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
148 โรงเรียนบ้านเขาคีริส 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
149 โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
150 โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านสมอโคน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
153 โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
155 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
156 โรงเรียนบ้านคุยแขวน 6 1 16.67% 0 0% 5 83.33% 0 0% 6
157 โรงเรียนบ้านหนองทอง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
158 โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง 5 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
159 โรงเรียนบ้านนาป่าแดง 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
160 โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
161 โรงเรียนบ้านหนองรี 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
163 โรงเรียนวัดโพธาราม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
164 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
165 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
166 โรงเรียนบ้านพานทอง 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
167 โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
168 โรงเรียนบ้านจิกลาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านท่านา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านหนองกรด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง 8 0 0% 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 8
174 โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 11 0 0% 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 11
175 โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 11 0 0% 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 9
176 โรงเรียนบ้านโนนสมอ 5 0 0% 4 80% 0 0% 1 20% 5
177 โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ 7 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 7
178 โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
179 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร 7 0 0% 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 7
180 โรงเรียนบ้านวังชมภู 7 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
181 โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 6 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
182 โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
183 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
184 โรงเรียนกาญจนะศึกษา 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
185 โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
186 โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
187 โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
188 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
189 โรงเรียนบ้านไทยทวี 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
190 โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 5 0 0% 1 20% 4 80% 0 0% 5
191 โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
192 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
193 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
194 โรงเรียนบ้านทรายทอง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
195 โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
196 โรงเรียนบ้านคลองสีนวล 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
197 โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
198 โรงเรียนบ้านลานทอง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
199 โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
200 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านคลองเรือ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
203 โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
204 โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
205 โรงเรียนเทศบาลช่องลม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
207 โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 4 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
208 โรงเรียนยอดประชาสรรค์ 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
209 โรงเรียนบ้านช่องลม 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
210 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
211 โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
212 โรงเรียนบ้านแม่บัว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (ลานกระบือ) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
214 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (ไทรงาม) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านวังเฉลียง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไพฑูรย์ มะณู โทรศัพท์ 0875720939
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]