สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านหนองหลวง 15 12 6 33
2 บ้านสุวรรณภูมิ 15 5 2 22
3 สาธิต 11 7 5 23
4 วัดคูยาง 10 8 4 22
5 บ้านลำมะโกรก 8 3 1 12
6 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 7 4 3 14
7 อนุบาลกำแพงเพชร 7 4 1 12
8 บ้านดงซ่อม 6 1 1 8
9 บ้านเทพนคร 5 6 3 14
10 บ้านลานไผ่ 5 4 4 13
11 บ้านวังชะโอน 5 3 1 9
12 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 5 2 4 11
13 บ้านพรานกระต่าย 5 2 1 8
14 บ้านประดาเจ็ดรัง 4 6 2 12
15 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 4 5 7 16
16 บ้านโนนจั่น 4 2 3 9
17 ชุมชนบ้านเขาแก้ว 4 1 3 8
18 บ้านหนองแดน 4 0 2 6
19 บ้านบางลาด 3 4 1 8
20 บ้านโนนใหญ่ 3 3 3 9
21 บ้านบึงทับแรต 3 3 2 8
22 บ้านท่าไม้ 3 3 1 7
23 บ้านลานหิน 3 2 2 7
24 บ้านบ่อแก้ว 3 2 1 6
25 บ้านวังตะเคียน 3 2 0 5
26 อนุบาลไทรงาม 3 0 5 8
27 อนุบาลลานกระบือ 3 0 1 4
28 อนุบาลธรรมรัตน์ 2 3 2 7
29 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 2 3 0 5
30 บ้านชัยภูมิ 2 2 2 6
31 บ้านโพธิ์พัฒนา 2 2 2 6
32 วัดกัลปพฤกษ์ 2 2 0 4
33 ปัทมดรุณวิทย์ 2 1 5 8
34 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 2 1 3 6
35 บ้านใหม่สามัคคี 2 1 1 4
36 บ้านจันทิมา 2 1 0 3
37 อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 2 1 0 3
38 บ้านคลองเมือง 2 1 0 3
39 บ้านหนองปากดง 2 1 0 3
40 ผินสหราษฎร์พัฒนา 2 0 2 4
41 บ้านโนนสมบูรณ์ 2 0 2 4
42 วัฒนศิริวิทยา 2 0 1 3
43 บ้านเกาะน้ำโจน 2 0 0 2
44 บ้านหนองมะเกาะ 2 0 0 2
45 บ้านทุ่งมหาชัย 2 0 0 2
46 ประชารัฐพัฒนา 2 0 0 2
47 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 2 0 0 2
48 บ้านเก่า 2 0 0 2
49 เทศบาลลานกระบือ 1 3 3 7
50 บ้านตอรัง 1 3 1 5
51 บ้านวังทอง 1 3 1 5
52 วัฒนราษฎร์ศึกษา 1 3 0 4
53 บ้านบึงมาลย์ 1 3 0 4
54 สหวิทยาคม 1 2 3 6
55 บ้านเกาะรากเสียด 1 2 2 5
56 บ้านหนองโสน 1 2 1 4
57 บ้านหนองหัววัว 1 2 1 4
58 จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 1 2 0 3
59 บ้านหนองใหญ่ 1 1 5 7
60 บ้านทรงธรรม 1 1 4 6
61 อ่างทองพัฒนา 1 1 2 4
62 บ้านหนองขาม 1 1 2 4
63 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 1 1 1 3
64 บ้านทุ่งตาพุก 1 1 1 3
65 บ้านหนองแขม 1 1 1 3
66 หนองลวกราษฎร์บำรุง 1 1 1 3
67 บ้านทุ่งรวงทอง 1 1 0 2
68 บ้านใหม่เขานิยม 1 1 0 2
69 บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 1 1 0 2
70 บ้านบึงกระดาน 1 1 0 2
71 บ้านบึงพิไกร 1 0 2 3
72 บ้านเกศกาสร 1 0 1 2
73 นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 1 0 1 2
74 บ้านปางขนุน 1 0 1 2
75 บ้านไร่ 1 0 0 1
76 บ้านเขาน้ำเพชร 1 0 0 1
77 บ้านเกาะพิมูล 1 0 0 1
78 บ้านวังน้ำขาว 1 0 0 1
79 บ้านคุยป่ายาง 1 0 0 1
80 ตรีจุฬาศึกษา 1 0 0 1
81 บ้านเมืองพาน 1 0 0 1
82 บ้านทุ่งมหาศาล 1 0 0 1
83 บ้านหนองเต่าสามัคคี 1 0 0 1
84 เตรียมนนาชาติภู่ขจร 1 0 0 1
85 บ้านลานกระทิง 0 3 2 5
86 นารีราษฎร์สามัคคี 0 2 1 3
87 อนุบาลพรานกระต่าย 0 2 1 3
88 สิริแก้วเจริญ 0 2 1 3
89 บ้านน้ำดิบมะพร้าว 0 2 0 2
90 เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 0 1 2 3
91 บ้านลานตาบัว 0 1 2 3
92 บ้านคลองใหญ่ใต้ 0 1 2 3
93 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 0 1 1 2
94 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 0 1 1 2
95 บ้านทุ่งสวน 0 1 1 2
96 บ้านคุยประดู่ 0 1 1 2
97 คลองใหญ่วิทยา 0 1 1 2
98 บ้านวังไม้แดง 0 1 1 2
99 หนองบัวราษฎร์บำรุง 0 1 1 2
100 บ้านลานสะเดา 0 1 0 1
101 ปราสาทอนุสรณ์ 0 1 0 1
102 บ้านลานช้างท่าว 0 1 0 1
103 นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 0 1 0 1
104 บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 0 1 0 1
105 บ้านเนินกรอย 0 1 0 1
106 บ้านทุ่งน้ำตก 0 1 0 1
107 บ้านวังตะแบก 0 1 0 1
108 บ้านมอสมบัติ 0 1 0 1
109 บ้านไร่ลำปาง 0 1 0 1
110 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 0 1 0 1
111 บ้านโนนม่วง 0 1 0 1
112 สาธิตวัดพระบรมธาตุ 0 1 0 1
113 บ้านหนองรี 0 1 0 1
114 บ้านเขาสว่างอารมณ์ 0 0 3 3
115 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 0 0 2 2
116 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 0 0 2 2
117 บ้านนาบ่อคำ 0 0 2 2
118 บ้านเด่นพระ 0 0 2 2
119 บ้านโขมงหัก 0 0 2 2
120 เทศบาล 2 (ทุ่งสวน) 0 0 1 1
121 บ้านหงษ์ทอง 0 0 1 1
122 บ้านวังโขน 0 0 1 1
123 บ้านห้วยน้ำใส 0 0 1 1
124 บ้านเขาวังเยี่ยม 0 0 1 1
125 บ้านท่าตะคร้อ 0 0 1 1
126 บ้านคุยมะม่วง 0 0 1 1
127 บ้านไผ่ตาสุ่ม 0 0 1 1
128 บ้านจิกคันช้อน 0 0 1 1
129 บ้านพานทอง 0 0 1 1
130 บ้านเกาะสะบ้า 0 0 1 1
131 บ้านหนองไม้กอง 0 0 0 0
132 บ้านบ่อสามแสน 0 0 0 0
133 บ้านปลักไม้ดำ 0 0 0 0
134 เพ็ชระศึกษา 0 0 0 0
135 บ้านไตรตรึงษ์ 0 0 0 0
136 บ้านศรีไกรลาศ 0 0 0 0
137 วรนาถวิทยากำแพงเพชร 0 0 0 0
138 บ้านหนองหญ้ามุ้ง 0 0 0 0
139 บ้านนานอก 0 0 0 0
140 บ้านหนองจิก 0 0 0 0
141 บ้านหนองหัวควาย 0 0 0 0
142 บ้านไร่ดง 0 0 0 0
143 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 0 0
144 บ้านประชาสุขสันต์ 0 0 0 0
145 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 0 0 0 0
146 บ้านดาดทองเจริญ 0 0 0 0
147 บ้านวังประดา 0 0 0 0
148 ห้วยใหญ่ยางงาม 0 0 0 0
149 บ้านมะเดื่อชุมพร 0 0 0 0
150 บ้านหนองวัวดำ 0 0 0 0
151 บ้านหนองทราย 0 0 0 0
152 บ้านวังมะค่า 0 0 0 0
153 บ้านป่าถั่ว 0 0 0 0
154 บ้านคุยบ้านโอง 0 0 0 0
155 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ 0 0 0 0
156 บ้านโนนโก 0 0 0 0
157 บ้านหัวยาง 0 0 0 0
158 บ้านเขาคีริส 0 0 0 0
159 บ้านท่าเสากระโดง 0 0 0 0
160 บ้านสมอโคน 0 0 0 0
161 บ้านไทรย้อย 0 0 0 0
162 บ้านคุยแขวน 0 0 0 0
163 บ้านหนองทอง 0 0 0 0
164 บ้านคุยป่ารัง 0 0 0 0
165 บ้านนาป่าแดง 0 0 0 0
166 บ้านอินทรานุสรณ์ 0 0 0 0
167 วัดโพธาราม 0 0 0 0
168 อนุบาลอุทิศศึกษา 0 0 0 0
169 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 0 0 0 0
170 บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 0 0 0 0
171 บ้านจิกลาด 0 0 0 0
172 บ้านท่านา 0 0 0 0
173 บ้านสุรเดชสามัคคี 0 0 0 0
174 บ้านหนองกรด 0 0 0 0
175 บ้านสระสิงห์โต 0 0 0 0
176 บ้านดงตาจันทร์ 0 0 0 0
177 บ้านโนนสมอ 0 0 0 0
178 บ้านลานดอกไม้ 0 0 0 0
179 บ้านอาชานุสรณ์ 0 0 0 0
180 วัดราษฎร์เจริญพร 0 0 0 0
181 บ้านวังชมภู 0 0 0 0
182 บ้านท่าเสลี่ยง 0 0 0 0
183 นิยมราษฎร์วิทยา 0 0 0 0
184 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0
185 กาญจนะศึกษา 0 0 0 0
186 บ้านหร่ายการ้อง 0 0 0 0
187 หนองแขมประชาสรรค์ 0 0 0 0
188 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0
189 บ้านวังโบสถ์ 0 0 0 0
190 บ้านไทยทวี 0 0 0 0
191 บ้านบึงลูกนก 0 0 0 0
192 ดรุณานุกูลหัวถนน 0 0 0 0
193 วัดอรัญญิกาวาสน์ 0 0 0 0
194 บ้านทรายทอง 0 0 0 0
195 บ้านบ่อตาโพธิ์ 0 0 0 0
196 บ้านคลองสีนวล 0 0 0 0
197 บ้านปรือพันไถ 0 0 0 0
198 บ้านลานทอง 0 0 0 0
199 บ้านคลองห้วยยั้ง 0 0 0 0
200 บ้านทุ่งเศรษฐี 0 0 0 0
201 บ้านคลองเรือ 0 0 0 0
202 บ้านหนองตากล้า 0 0 0 0
203 บ้านหนองละมั่งทอง 0 0 0 0
204 ยั่งยืนราษฎร์วิทยา 0 0 0 0
205 เทศบาลช่องลม 0 0 0 0
206 บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 0 0 0 0
207 บ้านแก้วสุวรรณ 0 0 0 0
208 ยอดประชาสรรค์ 0 0 0 0
209 บ้านช่องลม 0 0 0 0
210 บ้านหนองสะแก 0 0 0 0
211 บ้านเทียมเจริญ 0 0 0 0
212 บ้านแม่บัว 0 0 0 0
213 บ้านใหม่สามัคคี (ลานกระบือ) 0 0 0 0
214 บ้านใหม่สามัคคี (ไทรงาม) 0 0 0 0
215 บ้านวังเฉลียง 0 0 0 0
รวม 229 185 165 579

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไพฑูรย์ มะณู โทรศัพท์ 0875720939
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]