งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2560 (ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

**กำหนดการแข่งขัน กิจกรรม หุ่นยนต์  
แข่งขันที่สนาม..หอประชุมโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี
ในวันที่ 16 กันยายน 2560

***************************************************** **แจ้งเพิ่มเติม!!  การแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง
 ๑. อุปกรณ์ในการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง ได้แก่ กระดานที่ใช้ในการแข่งขัน, แป้นวางเบี้ย, ตัวเบี้ย และเบี้ยสำรอง (กรณีตัวเบี้ยหาย) โดยทำสัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือเขียนชื่อโรงเรียนให้เรียบร้อย
๒. นาฬิกาจับเวลาแบบเปลี่ยนสลับทุกเกม หากไม่มีนาฬิกาให้ใช้แท็บเล็ตพีซีหรือสมาร์ทโฟน (แนะนำ ให้ใช้ระบบ Android) โดยติดตั้งแอพพลิเคชั่นสำหรับจับเวลาเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นลงบนแท็บเล็ตพีซีหรือสมาร์ทโฟน เพื่อนำมาใช้จับเวลาได้ โดยพิมพ์ค้นหาใน App Store      คำว่า “Scrabble Clock” หรือ “Chess Clock” ผู้เข้าแข่งสามารถนำสมาร์ทโฟนที่มีโปรแกรมนาฬิกาจับเวลามาใช้ในการแข่งขันได้ *************************************
แจ้งหัวข้อการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิค ชั้น ป.๑ - ป.๓ 
   ๑. ท่องเที่ยวเมืองกำแพง
   ๒. น้อมรำลึกถึงพ่อหลวง ร.๙
   ๓. โรงเรียนในฝัน
  *******************************************
แจ้งผู้เข้าแข่งขัน รายการ ครอสเวิร์ด ระดับชั้น ป.๑ -๖ และระดับชั้น ม.๑ - ๓ ให้จัดเตรียมอุปกรณ์มาในวันแข่งขัน ดังนี้
   ๑. กระดาน CROSSWORD
   ๒. เบี้ย
   ๓. โทรศัพท์ที่ลง app จับเวลา /Chess clock
  
  **ขณะนี้..ปิดระบบการเปลี่ยนแปลงชื่อ/ เปลี่ยนตัวนักเรียน ครูผู้ฝึกสอนในการแข่งขันทุกรายการ
หากมีการปรับเปลี่ยน ให้ดำเนินการตามระบบคะ
****************
การแข่งขันประเภทโครงงานต่างๆ

โรงเรียนไม่ต้องนำโต๊ะวางผลงานมา สถานแข่งขันจะจัดเตรียมไว้ให้

*****************************************************

**ประชาสัมพันธ์..สถานที่แข่งขัน** (Update ข้อมูล: ๘ ก.ย. ๖๐)
สนามแข่งขัน: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒
  : ๑๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ(งานอาชีพ) ทุกรายการ
  : ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทุกรายการ ยกเว้นกิจกรรมลูกเสือ
  : ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐น. แข่งขันกิจกรรมปฐมวัย (ปั้นดินน้ำมัน, ฉีก ตัด ปะ)
สนามแข่งขัน: โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง  
  : ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ แข่งขันกิจกรรมนักเรียนเรียนรวม ทุกรายการ
  : ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ทุกรายการ ยกเว้นเครื่องร่อนฯ, เครื่องบินฯ
  : ๑๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระฯ ศิลปะ ทุกรายการ
สนามแข่งขัน: โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี
 : ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 : ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)
 : ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
 : ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
สนามแข่งขัน: โรงเรียนบ้านท่าพุทรา
 : ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
 : ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ
สนามแข่งขัน: โรงเรียนอนุบาลวังไทร
 : ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
สนามแข่งขัน: สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพุทรา
 : ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ประเภทเครื่องร่อนฯ, เครื่องบินฯ

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมงานเปิดโลกการเรียนรู้ฯ :.
---------------------------ระดับเขตพื้นที่--------------------------------
ระดับกลุ่มโรงเรียน จัดการแข่งขัน => ส.ค. 2560 - 3 ก.ย. 2560
 ระดับกลุ่มโรงเรียนโอนข้อมูลสู่เขตพื้นที่ => 4 ก.ย.2560
ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่ => 4-10 ก.ย.2560
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่ฯ => 4-10 ก.ย.2560
   
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ฯ => 10-13 ก.ย.2560
การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ฯ  ==> 14-17 ก.ย.2560
-------------------------ระดับภาคเหนือ---------------------------------
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค ==> 1-20 พ.ย.2560
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค ==> 20 พ.ย.2560
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค ==> 20-25 พ.ย.2560
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค ==> 26-30 พ.ย.2560
พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค ==> 6 ธ.ค.2560 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกำแพงเพชร ==> 13-15 ธ.ค.2560
-------------------------ระดับชาติ-------------------------------------
���♦�การแข่งขันระดับชาติ ==> 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 213
จำนวนทีม 2,029
จำนวนนักเรียน 4,488
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,038
จำนวนกรรมการ 822
ครู+นักเรียน 7,526
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,348
ประกาศผลแล้ว 235/235 (100.00%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 3
เมื่อวาน 20
สัปดาห์นี้ 160
สัปดาห์ที่แล้ว 273
เดือนนี้ 814
เดือนที่แล้ว 1,028
ปีนี้ 11,336
ทั้งหมด 198,813