งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการประชุมคระกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื่้นที่ ปีการศึกษา 2560  

ภาคเช้า 09.00-12.00 น.                               
ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.
1. ปฐมวัย 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
    และวัฒนธรรม
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปฯ (ทัศนศิลป์)
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ หนังสือเล่มเล็ก) 5. คอมพิวเตอร์
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปฯ(ดนตรี และนาฏศิลป์)  
                                                                                     วันที่แจ้ง 17/09/2560
 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่----------------------------------
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบระดับเขตพื้นที่ 31 ส.ค.- 1 ก.ย. 2560
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนระดับเขตพื้นที่ 1 ก.ย. 2560
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  6-22 ก.ย. 2560
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 23-24 ก.ย. 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน หลังจบการแข่งขัน
-------------------------------------ระดับภาคเหนือ---------------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค 1-20 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 20 พ.ย. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 20-25 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 26-30 พ.ย. 2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกำแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 2560
---------------------------------------ระดับชาติ------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2560
yes นักเรียนปกติแข่งขันระหว่างวันที่  23-24  กันยายน  2560  ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
yes นักเรียนเรียนรวม, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  แข่งขันวันที่  4 ตุลาคม  2560  ณ สพป.ลำปาง เขต 3 (จากเดิมวันที่ 26 ก.ย. 60)
วันพุธ ที่ 06 กันยายน 2560 เวลา 10:46 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 74
จำนวนทีม 1,225
จำนวนนักเรียน 2,562
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,829
จำนวนกรรมการ 630
ครู+นักเรียน 4,391
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,021

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 927
เมื่อวาน 1,797
สัปดาห์นี้ 4,128
สัปดาห์ที่แล้ว 10,935
เดือนนี้ 27,830
เดือนที่แล้ว 5,843
ปีนี้ 35,040
ทั้งหมด 35,040