งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผังการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมภาษาต่างประเทศและการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ สพป.ลำปาง เขต 3
------------------------------------------------------------------------------
แก้ไขห้องแข่งขันหมวดกิจกรรมคอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์สั้น
1. ภาพยนตร์สั้น  จากห้อง 635  ไป 632
2. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ฯ ม.1-3  จาก ห้อง 632 ไป 634
3. เกมส์สร้างสรรค์ ป.4-6 และ ม.1-3 จาก ห้อง 632 ไป 634
4. E-BOOK ป.4-6 จาก 634  ไป 633
5. E-BOOK ม.1-3  จาก 633  ไป 634
6. Presentation  ป.4-6 จาก 634 ไป 636
7. Web Editor ป.4-6 จาก 632 ไป 635
    (วันที่และเวลาการแข่งขันตามเดิม)

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 632
 

- Windows 7 32bit, Monitor 17", Ram 2 GB., Office 2007
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 633 
- Windows xp, Monitor 17", Ram 2 GB., Office 2010
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 634 
- Windows 7 32bit, Monitor 16", Ram 2 GB., Office 2010
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 635 
- Windows 7 32bit, Monitor 18.5", Ram 2 GB., Office 2007
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 636 
- Windows 7 32bit, Monitor 18.5", Ram 2 GB., Office 2010

ปล. ให้แต่ละโรงเรียนเตรียม หูฟัง ไมโครโฟน, CD/DVD External
เพื่อใช้ในการอัดเสียง ลงโปรแกรมในวันแข่งขัน
-------------------------------------------------------------------------------------
กำหนดการประชุมคระกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื่้นที่ ปีการศึกษา 2560  

ภาคเช้า 09.00-12.00 น.                               
ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.
1. ปฐมวัย 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
    และวัฒนธรรม
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปฯ (ทัศนศิลป์)
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ หนังสือเล่มเล็ก) 5. คอมพิวเตอร์
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปฯ(ดนตรี และนาฏศิลป์)  
                                                                                     วันที่แจ้ง 17/09/2560
 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่----------------------------------
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบระดับเขตพื้นที่ 31 ส.ค.- 1 ก.ย. 2560
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนระดับเขตพื้นที่ 1 ก.ย. 2560
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  6-22 ก.ย. 2560
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 23-24 ก.ย. 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน หลังจบการแข่งขัน
-------------------------------------ระดับภาคเหนือ---------------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค 1-20 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 20 พ.ย. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 20-25 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 26-30 พ.ย. 2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกำแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 2560
---------------------------------------ระดับชาติ------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
  กำหนดการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 16:01 น.
  การเปลี่ยนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
เกณฑ์การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน

เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครูผู้ฝึกสอน
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 10:06 น.
  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2560
yes นักเรียนปกติแข่งขันระหว่างวันที่  23-24  กันยายน  2560  ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
yes นักเรียนเรียนรวม, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  แข่งขันวันที่  4 ตุลาคม  2560  ณ สพป.ลำปาง เขต 3 (จากเดิมวันที่ 26 ก.ย. 60)
วันพุธ ที่ 06 กันยายน 2560 เวลา 10:46 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 74
จำนวนทีม 1,212
จำนวนนักเรียน 2,533
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,815
จำนวนกรรมการ 636
ครู+นักเรียน 4,348
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,984
ประกาศผลแล้ว 189/273 (69.23%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 18
เมื่อวาน 39
สัปดาห์นี้ 205
สัปดาห์ที่แล้ว 414
เดือนนี้ 908
เดือนที่แล้ว 732
ปีนี้ 5,212
ทั้งหมด 85,699