งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 สพป.ลำปาง เขต 3 ห้องนิเทศ(เดิม) ชั้น 1 4 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 สพป.ลำปาง เขต 3 ห้องนิเทศ(เดิม) ชั้น 1 4 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 สพป.ลำปาง เขต 3 ห้องนิเทศ(เดิม) ชั้น 1 4 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 สพป.ลำปาง เขต 3 ห้องนิเทศ อาคารเสมาคุณากร ชั้น 3 4 ต.ค. 2560 10.30-12.00
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 สพป.ลำปาง เขต 3 ห้องนิเทศ อาคารเสมาคุณากร ชั้น 3 4 ต.ค. 2560 10.30-12.00
-
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 สพป.ลำปาง เขต 3 อาคารเสมาคุณากร(อาคารใหม่) ชั้น 3 ห้อง ประชุม 4 4 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 สพป.ลำปาง เขต 3 อาคารเสมาคุณากร(อาคารใหม่) ชั้น 3 ห้อง ประชุม 4 4 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
-
-
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
-
-
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 สพป.ลำปาง เขต 3 ห้องนิเทศ(เดิม) ห้อง ห้องสมุด 4 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 สพป.ลำปาง เขต 3 ห้องนิเทศ(เดิม) ห้อง ห้องสมุด 4 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ e-mail : tantawan.ting@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]