งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   22 ก.ย. 2560   23 ก.ย. 2560   24 ก.ย. 2560   4 ต.ค. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 24 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ราชาปกเกศ ห้อง 133 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ราชาปกเกศ ห้อง 134 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ราชาปกเกศ ห้อง 135 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ราชาปกเกศ ห้อง 146 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ราชาปกเกศ ห้อง 146 24 ก.ย. 2560 13.00-15.00
6 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ราชาปกเกศ ห้อง 146 24 ก.ย. 2560 15.00-16.00
7 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ราชาปกเกศ ห้อง 138 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
8 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ราชาปกเกศ ห้อง 136 24 ก.ย. 2560 09.00-16.00
9 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ราชาปกเกศ ห้อง 137 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชัน ห้อง 636 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชัน ห้อง 636 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชัน ห้อง 626 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ราชาปกเกศ ห้อง 147 24 ก.ย. 2560 09.00-16.00
5 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ราชาปกเกศ ห้อง 147 24 ก.ย. 2560 09.00-16.00
6 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ราชาปกเกศ ห้อง 148 24 ก.ย. 2560 09.00-16.00
7 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ราชาปกเกศ ห้อง 148 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ราชาปกเกศ ชั้น 2 ห้อง 121,122,123 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ราชาปกเกศ ชั้น 2 ห้อง 121,122,123 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ใต้ถุนราชาปกเกศ 24 ก.ย. 2560 08.00-09.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงรถ(ข้าหอประชุมภัทรคุณ) 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงรถ(ข้าหอประชุมภัทรคุณ) 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชัน ชั้น 3 ห้อง 632 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชัน ชั้น 4 ห้อง 642 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชัน ชั้น 4 ห้อง 642 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ราชาปกเกศ ห้อง 141 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา หอประชุมเก่า 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชัน ชั้น 4 ห้อง 646 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชัน ชั้น 4 ห้อง 647 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เวทีลานห้องสมุด 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เวทีลานห้องสมุด 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เวทีลานห้องสมุด 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ภัทรคุณ/เวทีใหญ่ 24 ก.ย. 2560 08.30-09.00
5 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ภัทรคุณ/เวทีใหญ่ 24 ก.ย. 2560 09.30-12.00
6 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ภัทรคุณ/เวทีใหญ่ 24 ก.ย. 2560 09.30-12.00
7 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ภัทรคุณ/เวทีใหญ่ 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
8 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ภัทรคุณ/เวทีใหญ่ 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
9 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ใต้ถุนราชาปกเกศ 24 ก.ย. 2560 09.30-12.00
10 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ใต้ถุนราชาปกเกศ 24 ก.ย. 2560 09.30-12.00
11 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ใต้ถุนราชาปกเกศ 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
12 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ใต้ถุนราชาปกเกศ 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
13 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้องประชุมร่มฉัตร 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
14 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้องประชุมร่มฉัตร 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
15 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้องประชุมร่มฉัตร 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
16 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้องประชุมร่มฉัตร 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
17 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ภัทรคุณ/เวทีใหญ่ 24 ก.ย. 2560 08.00-08.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้องประชุมร่มฉัตร 24 ก.ย. 2560 08.00-09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชัน ชั้น 3 ห้อง 633 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชัน ชั้น 3 ห้อง 634 24 ก.ย. 2560 13.00-16.00
3 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชัน ชั้น 3 ห้อง 635 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงอาหาร 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงอาหาร 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงอาหาร 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงอาหาร 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงอาหาร 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงอาหาร 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
7 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงอาหาร 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงอาหาร 24 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ e-mail : tantawan.ting@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]