แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 73 35 50% 14 20% 8 11.43% 13 18.57% 70
2 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 50 34 68% 10 20% 4 8% 2 4% 50
3 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 37 30 81.08% 5 13.51% 2 5.41% 0 0% 37
4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 49 27 56.25% 10 20.83% 5 10.42% 6 12.5% 48
5 โรงเรียนผาช่อวิทยา 50 25 51.02% 9 18.37% 6 12.24% 9 18.37% 49
6 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 40 20 54.05% 3 8.11% 4 10.81% 10 27.03% 37
7 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 53 19 42.22% 10 22.22% 8 17.78% 8 17.78% 45
8 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 34 19 59.38% 6 18.75% 4 12.5% 3 9.38% 32
9 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 37 17 48.57% 10 28.57% 5 14.29% 3 8.57% 35
10 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 36 15 41.67% 7 19.44% 6 16.67% 8 22.22% 36
11 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 29 13 44.83% 7 24.14% 4 13.79% 5 17.24% 29
12 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 21 13 68.42% 4 21.05% 2 10.53% 0 0% 19
13 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 27 12 46.15% 11 42.31% 2 7.69% 1 3.85% 26
14 โรงเรียนบ้านแป้น 25 12 48% 8 32% 2 8% 3 12% 25
15 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 27 12 44.44% 7 25.93% 6 22.22% 2 7.41% 27
16 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 18 12 66.67% 5 27.78% 0 0% 1 5.56% 18
17 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 19 12 63.16% 4 21.05% 3 15.79% 0 0% 19
18 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 30 11 39.29% 10 35.71% 4 14.29% 3 10.71% 28
19 โรงเรียนบ้านก่อ 28 11 40.74% 9 33.33% 1 3.7% 6 22.22% 27
20 โรงเรียนวังทองวิทยา 25 11 44% 7 28% 3 12% 4 16% 25
21 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 27 10 37.04% 8 29.63% 7 25.93% 2 7.41% 27
22 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 14 9 64.29% 1 7.14% 4 28.57% 0 0% 14
23 โรงเรียนบ้านกล้วย 17 8 50% 6 37.5% 2 12.5% 0 0% 16
24 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 15 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
25 โรงเรียนบ้านแพะ 16 7 43.75% 8 50% 1 6.25% 0 0% 16
26 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 23 7 30.43% 5 21.74% 5 21.74% 6 26.09% 23
27 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 18 7 38.89% 4 22.22% 3 16.67% 4 22.22% 18
28 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
29 โรงเรียนบ้านป่าเหว 17 7 46.67% 2 13.33% 2 13.33% 4 26.67% 15
30 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 12 7 58.33% 1 8.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
31 โรงเรียนบ้านขาม 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
32 โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
33 โรงเรียนบ้านไร่ 13 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 13
34 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 12 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 3 25% 12
35 โรงเรียนบ้านสบฟ้า 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
36 โรงเรียนบ้านสบลี 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
37 โรงเรียนบ้านเมืองตึง 9 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 2 22.22% 9
38 โรงเรียนบ้านสาแพะ 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
39 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 21 5 25% 6 30% 4 20% 5 25% 20
40 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 13 5 38.46% 6 46.15% 1 7.69% 1 7.69% 13
41 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
42 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 10 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
43 โรงเรียนบ้านวังมน 12 5 41.67% 1 8.33% 4 33.33% 2 16.67% 12
44 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 14 4 28.57% 6 42.86% 1 7.14% 3 21.43% 14
45 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 11 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
46 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 15 4 26.67% 3 20% 5 33.33% 3 20% 15
47 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 9 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
48 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 10 4 40% 1 10% 1 10% 4 40% 10
49 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 16 3 18.75% 5 31.25% 4 25% 4 25% 16
50 โรงเรียนบ้านแม่สุก 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
51 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
52 โรงเรียนบ้านปงคอบ 11 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 2 18.18% 11
53 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
55 โรงเรียนบ้านแม่พริก 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
56 โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านหนองนาว 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านปางดะ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
60 โรงเรียนบ้านนางาม 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
61 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
62 โรงเรียนบ้านเลาสู 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
63 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
64 โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 6 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
65 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนบ้านทุ่ง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
68 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
69 โรงเรียนบ้านแม่เย็น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
70 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 6 0 0% 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 6
71 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 7 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 7
72 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
73 โรงเรียนบ้านแม่เบิน 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
74 โรงเรียนบ้านเปียงใจ 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ e-mail : tantawan.ting@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]