สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 21 44 35
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 27 73 46
3 007 โรงเรียนบ้านกล้วย 17 29 23
4 008 โรงเรียนบ้านก่อ 28 60 44
5 009 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 30 78 52
6 010 โรงเรียนบ้านขาม 8 19 15
7 012 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 5 10 9
8 011 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 2 5 4
9 084 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 18 37 25
10 013 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 29 64 48
11 016 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 16 33 22
12 017 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 11 23 19
13 018 โรงเรียนบ้านทุ่ง 3 5 5
14 021 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 1 3 1
15 022 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 6 12 9
16 023 โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 5 16 10
17 025 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 7 9 7
18 024 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 4 6 6
19 020 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 13 27 20
20 026 โรงเรียนบ้านนางาม 4 9 4
21 028 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 12 19 18
22 029 โรงเรียนบ้านปงคอบ 11 26 19
23 083 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 6 22 11
24 032 โรงเรียนบ้านปางดะ 3 8 4
25 033 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 4 4 4
26 034 โรงเรียนบ้านป่าเหว 17 35 22
27 051 โรงเรียนบ้านวังมน 12 17 14
28 050 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 19 39 29
29 052 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 21 55 32
30 053 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 14 20 17
31 054 โรงเรียนบ้านสบฟ้า 10 20 12
32 055 โรงเรียนบ้านสบลี 7 20 12
33 056 โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 10 27 19
34 057 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 9 13 12
35 058 โรงเรียนบ้านสาแพะ 7 15 12
36 060 โรงเรียนบ้านหนองนาว 5 8 7
37 061 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 7 11 10
38 062 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 6 10 9
39 063 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 2 5 4
40 064 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 10 25 16
41 069 โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 2 3 3
42 035 โรงเรียนบ้านเปียงใจ 3 10 3
43 038 โรงเรียนบ้านเมืองตึง 9 22 16
44 049 โรงเรียนบ้านเลาสู 4 7 7
45 036 โรงเรียนบ้านแป้น 25 49 28
46 037 โรงเรียนบ้านแพะ 16 26 23
47 041 โรงเรียนบ้านแม่พริก 6 9 8
48 044 โรงเรียนบ้านแม่สุก 9 11 11
49 046 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 18 35 29
50 045 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 15 23 21
51 040 โรงเรียนบ้านแม่เบิน 4 6 4
52 043 โรงเรียนบ้านแม่เย็น 1 6 3
53 039 โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 6 9 8
54 065 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 10 21 14
55 066 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 11 28 21
56 068 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 14 22 20
57 048 โรงเรียนบ้านไร่ 13 29 23
58 070 โรงเรียนผาช่อวิทยา 50 115 78
59 072 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 40 80 48
60 074 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 15 27 17
61 075 โรงเรียนวังทองวิทยา 25 47 42
62 005 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 49 80 68
63 006 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 36 68 58
64 031 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 11 33 21
65 076 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 27 40 37
66 077 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 23 38 28
67 078 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 12 27 19
68 073 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 34 76 56
69 079 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 27 55 36
70 002 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 37 67 51
71 071 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 53 128 83
72 081 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 37 113 62
73 080 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 50 119 82
74 082 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 73 143 100
รวม 1212 2533 1815
4348

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ e-mail : tantawan.ting@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]