สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลแจ้ห่ม 16 5 11 32 34 9 4 2 47
2 แจ้คอนวิทยา 14 14 9 37 32 14 8 13 54
3 อนุบาลวังเหนือ 12 9 6 27 30 5 2 0 37
4 ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 11 4 5 20 19 10 8 8 37
5 ศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 9 9 2 20 25 10 4 6 39
6 ผาช่อวิทยา 8 10 7 25 24 9 6 9 39
7 ร่องเคาะวิทยา 8 5 4 17 20 3 4 10 27
8 ศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 6 3 5 14 12 6 6 8 24
9 วังทองวิทยา 6 3 2 11 9 6 3 4 18
10 บ้านแม่สุขวังเหนือ 6 2 3 11 11 5 0 1 16
11 ศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 5 5 4 14 19 6 4 3 29
12 บ้านทัพป่าเส้า 4 2 0 6 4 4 2 1 10
13 บ้านสบลี 4 1 1 6 6 1 0 0 7
14 ศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 3 3 2 8 11 7 6 2 24
15 ศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 3 3 2 8 10 8 7 2 25
16 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 3 3 2 8 4 3 5 3 12
17 บ้านก่อ 3 2 2 7 11 9 1 6 21
18 บ้านแม่สุขใน 3 1 3 7 7 4 2 1 13
19 บ้านดอนแก้ว 3 1 1 5 6 3 3 4 12
20 บ้านขอวิทยา 2 5 1 8 10 8 4 2 22
21 ศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 2 4 7 13 14 10 5 3 29
22 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 2 4 2 8 11 6 4 5 21
23 บ้านใหม่เหล่ายาว 2 3 2 7 9 1 4 0 14
24 บ้านแป้น 2 3 1 6 10 8 2 3 20
25 ศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 2 2 1 5 7 3 1 0 11
26 บ้านน้ำจำ 2 1 0 3 5 1 2 2 8
27 บ้านทุ่งส้าน 2 0 0 2 3 2 0 0 5
28 บ้านหัวทุ่ง 2 0 0 2 2 2 1 0 5
29 บ้านหนองนาว 2 0 0 2 2 2 0 0 4
30 บ้านสบฟ้า 1 3 0 4 6 2 1 1 9
31 บ้านกล้วย 1 2 1 4 7 6 1 0 14
32 บ้านวังใหม่ 1 1 2 4 9 4 2 0 15
33 ศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 1 1 0 2 7 5 5 6 17
34 บ้านทุ่งโป่ง 1 1 0 2 5 6 1 1 12
35 บ้านเลาสู 1 1 0 2 2 0 0 2 2
36 บ้านปงถ้ำ 1 0 2 3 3 2 1 0 6
37 บ้านแพะ 1 0 1 2 7 8 1 0 16
38 บ้านเมืองตึง 1 0 1 2 5 0 1 2 6
39 บ้านขาม 1 0 1 2 5 0 1 0 6
40 บ้านศรีบุญเรือง 1 0 1 2 3 5 1 3 9
41 บ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 1 0 1 2 2 0 0 0 2
42 บ้านหัวฝาย 1 0 1 2 1 1 0 0 2
43 บ้านต้นงุ้น 1 0 0 1 2 3 3 4 8
44 บ้านทุ่งฮ้าง 1 0 0 1 2 0 1 1 3
45 ชุมชนบ้านใหม่ 0 4 3 7 12 11 2 1 25
46 บ้านวังโป่ง 0 4 3 7 11 3 3 0 17
47 บ้านวังมน 0 3 0 3 5 1 4 2 10
48 บ้านใหม่พัฒนา 0 2 1 3 5 4 1 1 10
49 บ้านหัวเมือง 0 2 1 3 4 2 1 1 7
50 บ้านป่าเหว 0 1 2 3 4 0 2 4 6
51 ชุมชนบ้านสา 0 1 0 1 5 6 4 5 15
52 ศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 0 1 0 1 5 2 1 3 8
53 บ้านสันมะเกลือ 0 1 0 1 4 3 0 2 7
54 บ้านป่าเหมี้ยง 0 1 0 1 2 0 1 1 3
55 บ้านแม่เย็น 0 1 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านช่อฟ้า 0 1 0 1 0 3 1 1 4
57 บ้านสวนดอกคำ 0 0 3 3 6 4 0 0 10
58 บ้านแม่พริก 0 0 3 3 3 2 0 1 5
59 บ้านใหม่ผ้าขาว 0 0 2 2 4 1 1 4 6
60 บ้านแม่สุก 0 0 2 2 3 2 1 0 6
61 บ้านสาแพะ 0 0 1 1 6 0 1 0 7
62 บ้านนางาม 0 0 1 1 2 0 1 1 3
63 บ้านทุ่ง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
64 บ้านหลวงแจ้ซ้อน 0 0 1 1 0 3 1 3 4
65 บ้านไร่ 0 0 0 0 4 2 2 1 8
66 บ้านทุ่งฮี 0 0 0 0 3 3 0 1 6
67 บ้านปงคอบ 0 0 0 0 3 2 4 2 9
68 บ้านปางดะ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
69 บ้านแม่แจ๋ม 0 0 0 0 1 2 0 2 3
70 บ้านฮ่องลี่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
71 บ้านทุ่งผึ้ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
72 บ้านทุ่งสะแกง 0 0 0 0 0 3 2 1 5
73 บ้านแม่เบิน 0 0 0 0 0 1 1 2 2
74 บ้านเปียงใจ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
รวม 162 138 120 420 531 268 153 159 952