สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 แจ้คอนวิทยา 17 14 9 40
2 อนุบาลแจ้ห่ม 16 5 11 32
3 อนุบาลวังเหนือ 12 9 6 27
4 ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 11 4 5 20
5 ผาช่อวิทยา 9 10 7 26
6 ศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 9 10 2 21
7 ศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 9 4 5 18
8 ร่องเคาะวิทยา 8 5 4 17
9 วังทองวิทยา 7 5 2 14
10 บ้านแม่สุขวังเหนือ 7 2 3 12
11 ศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 5 5 4 14
12 ศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 4 4 7 15
13 ศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 4 3 2 9
14 บ้านทัพป่าเส้า 4 2 0 6
15 บ้านดอนแก้ว 4 1 1 6
16 บ้านสบลี 4 1 1 6
17 บ้านขอวิทยา 3 6 1 10
18 ศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 3 3 2 8
19 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 3 3 2 8
20 บ้านวังใหม่ 3 2 3 8
21 บ้านแม่สุขใน 3 2 3 8
22 บ้านก่อ 3 2 2 7
23 บ้านต้นงุ้น 3 0 0 3
24 บ้านหัวทุ่ง 3 0 0 3
25 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 2 5 3 10
26 บ้านแป้น 2 4 2 8
27 บ้านใหม่เหล่ายาว 2 3 2 7
28 บ้านกล้วย 2 3 1 6
29 บ้านน้ำจำ 2 3 0 5
30 ศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 2 2 1 5
31 บ้านป่าเหว 2 1 3 6
32 บ้านขาม 2 1 1 4
33 บ้านเมืองตึง 2 0 1 3
34 บ้านทุ่งส้าน 2 0 0 2
35 บ้านหนองนาว 2 0 0 2
36 บ้านวังโป่ง 1 4 4 9
37 บ้านสบฟ้า 1 3 0 4
38 ศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 1 1 0 2
39 ศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 1 1 0 2
40 บ้านทุ่งโป่ง 1 1 0 2
41 บ้านเลาสู 1 1 0 2
42 บ้านศรีบุญเรือง 1 0 2 3
43 บ้านปงถ้ำ 1 0 2 3
44 บ้านแพะ 1 0 1 2
45 บ้านไร่ 1 0 1 2
46 บ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 1 0 1 2
47 บ้านหัวฝาย 1 0 1 2
48 บ้านทุ่งฮ้าง 1 0 0 1
49 ชุมชนบ้านใหม่ 0 4 3 7
50 บ้านวังมน 0 3 0 3
51 บ้านใหม่พัฒนา 0 2 1 3
52 บ้านหัวเมือง 0 2 1 3
53 ชุมชนบ้านสา 0 1 0 1
54 บ้านสันมะเกลือ 0 1 0 1
55 บ้านป่าเหมี้ยง 0 1 0 1
56 บ้านแม่เย็น 0 1 0 1
57 บ้านช่อฟ้า 0 1 0 1
58 บ้านสวนดอกคำ 0 0 3 3
59 บ้านแม่พริก 0 0 3 3
60 บ้านใหม่ผ้าขาว 0 0 2 2
61 บ้านแม่สุก 0 0 2 2
62 บ้านสาแพะ 0 0 1 1
63 บ้านนางาม 0 0 1 1
64 บ้านทุ่ง 0 0 1 1
65 บ้านหลวงแจ้ซ้อน 0 0 1 1
66 บ้านทุ่งฮี 0 0 0 0
67 บ้านปงคอบ 0 0 0 0
68 บ้านปางดะ 0 0 0 0
69 บ้านแม่แจ๋ม 0 0 0 0
70 บ้านฮ่องลี่ 0 0 0 0
71 บ้านทุ่งผึ้ง 0 0 0 0
72 บ้านทุ่งสะแกง 0 0 0 0
73 บ้านแม่เบิน 0 0 0 0
74 บ้านเปียงใจ 0 0 0 0
รวม 189 151 127 467

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ e-mail : tantawan.ting@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]