การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2560
yes นักเรียนปกติแข่งขันระหว่างวันที่  23-24  กันยายน  2560  ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
yes นักเรียนเรียนรวม, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  แข่งขันวันที่  4 ตุลาคม  2560  ณ สพป.ลำปาง เขต 3 (จากเดิมวันที่ 26 ก.ย. 60)
วันพุธ ที่ 06 กันยายน 2560 เวลา 10:46 น.