การเปลี่ยนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
เกณฑ์การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน

เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครูผู้ฝึกสอน
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 10:06 น.