กำหนดการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 16:01 น.