งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาอ่านก่อนเข้าสู่ระบบการแก้ไขข้อมูล
...............................................................................................................................
1. ท่านจะเข้าสู่ระบบ การแก้ไขข้อมูล ที่หน้าเว็บ http://north67.sillapa.net/ ไม่ได้ 

2. ต้องเลือกเข้าสู่หน้าเว็บที่ท่านสังกัด สพป.  หรือ สพม.
3.เมื่อเข้าสู้เว็บที่ท่านสังกัดแล้ว ใส่ username และ  password ลงในช่อง"เข้าสูระบบ"ด้านซ้ายมือ (หากไม่ทราบรหัส ให้ติดต่อที่สนง.เขตพื้นที่ที่ท่านสังกัด)
4. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ เช่นแก้ไข ชื่อ ชื่อสกุล หรือการเปลี่ยนตัว ทั้งครูและนักเรียนแต่การเปลี่ยนตัวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเท่านั้น และต้องแนบเอกสารประกอบการเปลี่ยนตัวของครู หรือ นักเรียนลงในระบบด้วย พร้อมทั้งนำเอกสารตัวจริงไปแสดง ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขันรายการนั้นๆด้วย
5.ไม่สามารถขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันทั้งทีมได้ หรือ ไม่อนุมัติให้เปลี่ยนตัวทั้งทีมในทุกรายการ ทั้งในระบบและจุดแข่งขัน 
6.เมื่อท่านขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว ข้อมูลจะยังไม่เปลี่ยนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติ  ซึ่งท่านจะตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาคที่ขอแก้ไขมาแล้ว ในวันที่  > 26-30 พ.ย. 2560< หากต้องการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลังจากนี้ ขอแก้ไขได้ที่จุดแข่งขันเท่านั้น โดยต้องเตรียมเอกสารประกอบการขอแก้ไขไปแสดงต่อคณะกรรมการ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขันนั้นๆ....ในวันที่ท่านแข่งขัน..
7. และจะเปิดระบบให้พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค  ตั้งแต่วันที่>>>> 6 ธ.ค.2560 เป็นต้นไป<<<


การแก้ไข/เปลี่ยนตัว นักเรียน ครูผู้สอน

วันที่ 20-25 พ.ย. 2560 โรงเรียนเปลี่ยนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว (หนังสือ 1 ฉบับต่อ 1 กิจกรรม) ลงในระบบ เป็นไฟล์ PDF และนำเอกสารตัวจริงมายื่นลงทะเบียนในวันแข่งขัน
วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2560   ADMIN ระดับภาคจะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และประกาศให้โรงเรียนอัพโหลดรูปภาพติดบัตรของผู้เข้าแข่งขันทุกคน ในวันที่ ุ6 ธันวาคม 25ุ60
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คลิกที่นี่ 
- แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
- แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
- คู่มือการแก้ไข/เปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน

 

การจัดส่งเอกสารรายงาน >>>>>> คลิกที่นี่
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :. 
----------------------------ระดับเขตพื้นที่การศึกษา---------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 1– 15 ต.ค. 2560
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  15 ต.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 16 - 20 ต.ค. 2560
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  6  พ.ย. 2560
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 10 พ.ย. 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป

----------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------
♦ เขตพื้นที่โอนข้อมูลสู่ระดับภาค  >  1-20 พ.ย. 2560
♦ โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พ.ย. 2560
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค  >  20-25 พ.ย. 2560
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค  >  26-30 พ.ย. 2560
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค  >  6 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
♦ การแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จ.กำแพงเพชร > 13-15 ธ.ค.2560
-----------------------------ระดับชาติ------------------------------
♦ การแข่งขันระดับชาติ  > 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
...................................................................................................................

เข้าระบบกลุ่มเครือข่าย สพป.ลำพูน เขต 2
คลิกลิงค์  http://groups.sillapa.net/sp-lpn2/

................................................................................................................

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
จังหวัดกำแพงเพชร

"รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้ำค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล"
ศูนย์การแข่งขัน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
...........................................................................................................
1.ภาษาไทย  :  โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
2. คณิตศาสตร์  : โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
3. วิทยาศาสตร์  : โรงเรียนวัชรวิทยา
4. นักบินน้อย   :  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
5. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   :  โรงเรียนขาณุวิทยา
6. ศิลปะ : ทัศนศิลป์   :  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
7. ศิลปะ : ดนตรี    :  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม/มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
8. ศิลปะ : นาฏศิลป์    :  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม/มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9. สุขศึกษาและพลศึกษา  :  โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
10.ภาษาต่างประเทศ  :  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
11. การงานอาชีพ  :  โรงเรียนคลองลานวิทยา/โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์/โรงเรียนสักงามวิทยา
12. คอมพิวเตอร์  :  โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
13. หุ่นยนต์  :  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม/ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
14. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  :  โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลวิทยาคม
15. ศึกษาพิเศษ เรียนร่วม  :  โรงเรียนวังแขมวิทยาคม .......................................................................................
ศูนย์การแข่งขัน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ผู้ประสานงาน   นายประจักษ์  ศรสาลี   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กพ.1 
.....................................................
​1.ปฐมวัย  :  สพป.กำแพงเพชร เขต 2
2.ภาษาไทย  :  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
3. คณิตศาสตร์  : โรงเรียนวัดคูยาง 
4. วิทยาศาสตร์  : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์
5. นักบินน้อย   :  โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์​ / สนามกีฬา รร.อบจ.กำแพงเพชร
6. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   :  โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
7. ศิลปะ : ทัศนศิลป์   :  โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
8. ศิลปะ : ดนตรี    :  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9. ศิลปะ : นาฏศิลป์    :  โรงเรียนอนุบาลคลองลาน/โรงเรียนบ้านคลองเตย
10. สุขศึกษาและพลศึกษา  :  โรงเรียนบ้านท่าพุทรา/เทศบาลต

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 93
จำนวนทีม 733
จำนวนนักเรียน 1,775
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,134
จำนวนกรรมการ 856
ครู+นักเรียน 2,909
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,765
ประกาศผลแล้ว 209/273 (76.56%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 15
สัปดาห์นี้ 76
สัปดาห์ที่แล้ว 223
เดือนนี้ 421
เดือนที่แล้ว 468
ปีนี้ 889
ทั้งหมด 70,226